Stanisława

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

Kontrowersje polityczne wobec elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

 

Po śmierci Augusta III stronnictwa związane z Wettinami próbowały utrzymać koronę dla jednego z synów zmarłego monarchy, brak jednak pomocy ze strony państw południowych oraz skrępowanie Austrii przez Fryderyka II pozwoliło Rosji na aktywną politykę w Rzeczypospolitej a tym samym przekreślenie szans...

Wnioski i ocena działalności króla Stanisława Augusta

 

Postaram się podsumować osiągnięcia i klęski ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta i wyrazić swoje przemyślenia na ten temat.

Gdy państwa ościenne: Rosja, Prusy i Austria się wzmacniały, Rzeczypospolita, leżąca w centrum Europy, była krajem słabym i coraz bardziej zależnym od...

Czasy Stanisława Augusta - Charakterystyka Oświecenia i jego wpływ na literaturę, Klasycyzm i preromantyzm

Święte hasło Konarskiego: «Aleć i grzech jest wielki, i nigdy nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej», nie przebrzmiało bez echa, a jego błogosławiona dzia­łalność na polu myśli politycznej i oświaty nie poszła na marne: co tylko było w Pol­sce dzielnego i mądrego, nie desperowało, ale...

Scenariusz lekcji muzyki - Przeboje Stanisława Moniuszki

Temat: Przeboje Stanisława Moniuszki Cel główny: poznanie sylwetki kompozytora i zapoznanie się z jego różnorodną twórczością Cele operacyjne: Uczeń: ü zna najważniejsze fakty z życia kompozytora ü zna tytuły najważniejszych oper Stanisława Moniuszki ü potrafi wyjaśnić pojęcia związane z operą (recytatyw, aria, uwertura, parlando, libretto) i rozpoznaje główne typy opery – seria i buffo ü zna treść najważniejszych oper ü potrafi wymienić formy ...

Śmierć króla Stanisława Augusta

 

Po śmierci Katarzyny II syn jej Paweł I uwolnił polskich jeńców wojennych a Stanisława Augusta zaprosił do Petersburga. Tam król nasz w Marmurowym Pałacu spędził resztę życia. Bywał na uroczystościach dworskich, pisał pamiętniki a świadom swej klęski przygotowywał obronę. Zmarł 12.II.1798...

Śmierć biskupa Stanisława

Reforma gregoriańska w Polsce została gwałtownie przerwana konfliktem biskupa krakowskiego Stanisławai Bolesława Śmiałego, wskutek którego biskup zginął zamordowany w 1079 roku, a król straciłtron i musiał iść na wygnanie. Najwcześniejsze źródło do tego konfliktu, Kronika Galla, napisana poprzeszło...

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

WSTĘP: Wymienione w temacie postaci są bohaterami trzech najwybitniejszych polskich powieści trzech kolejnych epok: Wokulski to bohater Lalki B. Prusa, uznanej za...

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

Powstały w latach 1931-1934 dramat Stanisława Ignacego Witkiewicza "Szewcy" stanowi najlepszą w dorobku Witkacego próbę przeniesienia zasad teorii Czystej Formy na scenę. Akcja utworu skupia się wokół problemu kolejnych przewrotów i rewolt...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się...

„Stopiło się w nim dwóch ludzi”. Scharakteryzuj Stanisława Wokulskiego jako romantyka i pozytywistę.

 

Stanisław Wokulski to bohater „Lalki” B. Prusa. Jest to postać niejednoznaczna. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu (na ten okres przypada dzieciństwo i młodość Stanisława), jak i typowo pozytywistyczne. Jednym z najczęściej stawianych pytań dotyczących go jest: kim...

Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

"Wesele" S. Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym i narodowym. Utwór powstał w okresie Młodej Polski i wyrósł z bacznej oraz wnikliwej obserwacji życia ówczesnego społeczeństwa polskiego. Stanisław Wyspiański, autor dramatu, to postać wyjątkowa w naszej literaturze i sztuce: malarz, poeta, dramaturg...

PRZYBYSZEWSKA STANISŁAWA, z męża PANIEŃSKA, pseud. Andree Lynne

PRZYBYSZEWSKA STANISŁAWA, z męża PANIEŃSKA, pseud. Andree Lynne, ur. 1 X 1901 w Myślenicach, zm. 15 VIII 1935 w Gdańsku, córka StanisłaWa i malarki Anieli Pająkówny, dramatopisarka. Ukończyła seminarium nauczycielskie w Krakowie. W 1919-22 w Poznaniu pracowała w Dyrekcji Pocztowej, nast. w szkole...

Publicystyka za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

 

Podobne ideały przyświecały publicystom „Monitora” (zobacz: Początki panowania Stanisława Augusta), przedstawiającym czytelnikom poglądy filozoficzne, społeczne i gospodarcze oraz wydarzenia w dziedzinie kultury. Pismo starało się propagować nowe idee i zwalczać wady Sarmatów, zachowując...

Sylwetka Stanisława Poniatowskiego

 

Stanisław Poniatowski urodził się 17.I.1732 r. w Wołczynie, w województwie brzesko-litewskim. Ojciec przyszłego króla, jako człowiek zdolny i przedsiębiorczy, stworzył podwaliny potęgi rodu Poniatowskich.

Dalsi jego przodkowie byli szlachtą średniozamożną, albo w służbie u magnatów. Ambitny...

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

 

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych. Wydarzenia, które prezentuje utwór, składają się na obraz, dzięki któremu "Tango" możemy uznać...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała się krakowska inteligencja z niewykształconymi...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i kształt swojemu życiu. Człowiek może wybrać idee wzniosłe, poświęcenie się dla konkretnej sprawy, w tym momencie rezygnuje z...