CHEŁCHOWSKI STANISŁAW

CHEŁCHOWSKI STANISŁAW, ur. 26 II 1866 w Chojnowiepod Przasnyszem, zm. 23 III 1907 w Ciechanowie, agronomi przyrodnik, działacz społ., ludoznawca. Współpracownik >„Głosu", działacz Ligi Nar. i endecji. Znawca folkloru z rodzinnychokolic, ogłaszał w > „Wiśle" szkice folkloryst.,a w Bibliotece „Wisły"...

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 23 III 1791 w Janowie(Podole), zm. 3 IX 1846 tamże, kaznodzieja, publicysta,prozaik. Prawnik z wykształcenia, pracował w ros. dyplomacjii wiele podróżował po Europie; 1829 został w Rzymie księdzem.Wywarł wpływ na poglądy rei. Mickiewicza, z którymzbliżył się 1830...

CHROŚCIŃSKI, Chróściński, Chruściński, WOJCIECH STANISŁAW,

CHROŚCIŃSKI, Chróściński, Chruściński, WOJCIECHSTANISŁAW, ur. ok. 1665 w Warszawie, zm. ok. 1722, poeta,tłumacz. Miesżczanin, nobilitowany 1685, od wczesnej" młodościw służbie dworskiej, uczestnik wyprawy wiedeńskiej, odok. 1685 sekretarz króL, kierujący kancelarią. Ostatnie latażycia dzielił...

CIESIELCZUK STANISŁAW

CIESIELCZUK STANISŁAW, ur. 3 VI 1906 w Sławęcinie podHrubieszowem, zm . 26 XI 1945 tamże, poeta. Pochodził z rodzinychłopskiej. W czasie studiów polonist. na UW był red.czasopisma lit. „Pąkowie" wyd. 1923-29 w Hrubieszowiedebiutował w nim 1923); należał do grupy lit. > Kwadryga.Uprawiał lirykę...

CIOŁEK STANISŁAW

CIOŁEK STANISŁAW, ur. przed 1383 na Mazowszu, zm. 10 XI 1437 w Poznaniu, poeta. Syn wojewody maz. Andrzeja,1392-1402 studiował na uniw. w Pradze, uzyskując stopieńmgra sztuk wyzwolonych. Czynny w życiu polit.; pracowałw król. kancelarii Władysława Jagiełły i redagował m. in. aktunii horodelskiej 1413;...

CISZEWSKI STANISŁAW

CISZEWSKI STANISŁAW, ur. 18 XII 1865 w Krążku podOlkuszem, zm. 27 V 1930 w Warszawie, etnolog i folklorysta.Studiował etnologię i językoznawstwo w Pradze, Zagrzebiu,Berlinie i Lipsku. W 1910-12 prof. etnografii i etnologii Uniw.Lwowskiego, Czł. P A U (1924). Ogłosił pracę Ludrolniczo-górmczyz okolic...

CYWIŃSKI STANISŁAW

CYWIŃSKI STANISŁAW, ur. 29 VIII 1887 w Mohylewie nadDnieprem, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), krytyk i historykliteratury, publicysta. Wychowanek UJ, pracował po 1910 jakonauczyciel języka pol. w wil. gimnazjach. Habilitowany 1928,wykładał na USB; czł. T P N Wil. (od 1928). Krytyk o zainteresowaniachfiloz...

CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN

CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN , ur. 13 XI 1920w Warszawie, poeta, prozaik. Zaczął tworzyć podczas okupacjiniem., organizując z M. Białoszewskim konspiracyjne wieczoryautorskie i prowadząc teatrzyk (pod pseud. Swen), Powojnie ukończył studia aktorskie i do 1947 pracował w grupieteatr. Dal J. Osterwy...

CZERNIK STANISŁAW

CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

CZYCZ STANISŁAW

CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

CZERNIK STANISŁAW

CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

CZYCZ STANISŁAW

CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

DŁUGOSZ STANISŁAW

DŁUGOSZ STANISŁAW, pseud. Jerzy Tetera, ur. 22 III 1891w Częstochowie, zm. 6 VIII 1915 pod wsią Samoklęski kołoLubartowa, działacz polit., poeta. W czasach gimn. w Warszawieprowadził działalność niepodległościową. Od 1909 kierowałruchem tzw. Młodych Zetowców, skupionych wokół „Zarzewia".Studiował...

DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD

DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD, ur. 14 III 1907w Warszawie, poeta i prozaik. Pochodzi z rodziny robotniczej.W 1926-27 studiował polonistykę, a naśt. 1927-29 prawo naU W . Współzałożyciel grupy lit. > Kwadryga oraz pisma o tejnazwie, 1927-31 był jednym z czołowych poetów grupy, a 1937'red. „Nowej Kwadrygi"...

DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach

DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach, ur. 10 III 1847 we Lwowie, zm. 16 (17?) XI 1880 tamże, syn Jana,komediopisarz, aktor, reżyser. Uczestnik powstania styczniowego.Od 1865 redagował dwutygodnik satyr. —» „Sowizdrzał",od 1867 pracował w redakcji „Gazety Narodowej".Utalentowany charakterystyczny aktor...

DOBRZYCKI STANISŁAW

DOBRZYCKI STANISŁAW, ur. 30 III 1875 w Krzęcinie podSkawiną (Krakowskie), z m . 15 VII 1931 w Poznaniu, historykliteratury, językoznawca. W 1893-97 studiował na UJ, m. in.pod kierunkiem S. Tarnowskiego, J. Tretiaka i L. Malinowskiego,1897/98 na Uniw. Karola w Pradze. W 1901-19 prof.języków i literatur słow...

DYGAT STANISŁAW

DYGAT STANISŁAW, ur. 5 XII 1914 w Warszawie, zmarł 29 I 1978 tamże, prozaik, felietonista, dramaturg. Syn architekta Antoniego D., studiował architekturę na Politechnice Warsz. i filozofię na UW. Po klęsce wrześniowej 1939 internowany w obozie dla cudzoziemców w Konstancy (jako obywatel francuski). Od 1940...

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW, ur. 15 I 1881 w Dobromilu pod Przemyślem, zm. 22 1 1975 w Krakowie, historyk literatur słow., publicysta. W 1900-05 studiował na UJ (m. in. u M. Zdziechowskiego i J. Tretiaka) oraz na uniw. w Zagrzebiu, Belgradzie, Pradze i Wiedniu. W l. międzywojennych w służbie...

GRAYBNER STANISŁAW

GRAYBNER STANISŁAW, ur. 1 IX 1846 w Chotyni (Lubelskie), zm. 17 X 1918 we Lwowie, dramatopisarz. Z utworów G. największym powodzeniem cieszyły się komedie, których kompozycja i charaktery wzorowane były na sztukach franc.: Fredzio (debiut scen. 1892), Irena (wyst. 1893, „Gazeta Warsz." 1894, przekł. niem...

GROCHOWIAK STANISŁAW

GROCHOWIAK STANISŁAW, ur. 24 I 1934 w Lesznie Wiel-kopol., zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. W 1951 rozpoczął studia polonist. na uniw. w Poznaniu (przerwane po kilku miesiącach), t.r. debiutował jako poeta w prasie, 1953-55 wchodził w skład redakcji „WTK" we...