Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Stanisław Leszczyński, zwany filozofem dobroczynnym, dwukrotnie wybierany na króla Polski i dwukrotnie zmuszony do opuszczenia tronu. W swym głównym dziele pt. "Głos wolny wolność ubezpieczający" domaga się poprawy położenia chłopów i potępia ich niewolniczą zależność od panów, gdyż w ludzie...

Stanisław Trembecki (1739-1812)

Stanisław Trembecki był uczestnikiem i ozdobą obiadów czwartkowych z racji swego wykształcenia i talentu poetyckiego. Publikował swe utwory na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Będąc szambelanem, a potem sekretarzem królewskim, posiadał znakomite rozeznanie w sprawach państwowych i zajmował...

ŚWIĘTY STANISŁAW - Informacje Ogólne

Biskup Stanisław był związany z opozycją antykrólewską. Stanął w obronie represjonowanych przez króla buntowników. Wiele wskazuje na to, że sam był aktywnym uczestnikiem buntu. Za udział w spisku król skazał Stanisława za zdradę. Synod biskupi i arcybiskup potępili biskupa Stanisława i uznali jego...

Stanisław August Poniatowski - URODZENIE

Urodził się w 1732 roku ze Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Ojciec był pułkownikiem wojsk króla Stanisława Leszczyńskiego, a później kasztelanem krakowskim, co przyniosło wzrost znaczenia rodu. Stanisław otrzymał staranne wykształcenie, wiele podróżował. Jako krewny Czartoryskich brał czynny...

Stanisław August Poniatowski - PIERWSZE REFORMY

Czartoryscy (i król Stanisław August oczywiście) podjęli częściowo tylko udaną próbę reformy państwa. Dokonano częściowego zniesienia Liberum Veto, lecz nie udało się znieść jego najgorszej odmiany - Liberum Rumpo . Sejm uchwalił ponad 200 praw, lecz większość z nich nie doczekała się realizacji...

Stanisław August Poniatowski - KRÓL POLSKI MECENASEM KULTURY

Choć wiele osób spiera się, czy Stanisław August był dobrym politykiem, nikt nie zaprzecza, że był wybitnym mecenasem sztuki. Za jego panowania bardzo rozwinęła się polska kultura. Król popierał wszystkie rodzaje sztuk. Do Warszawy przyjeżdżały takie osobistości jak architekt Dominik Merlini...

Stanisław Staszic – biografia

Stanisław Staszic urodzony 6 listopada 1755 roku w Pile . Pochodził z szanowanej w tych okolicach rodzinie mieszczańskiej . Ksiądz , wybitny filozof , geolog , publicysta działacz i pisarz polityczny . Prawdopodobnie podstawy edukacji zdobył w mieście rodzinnym w szkole parafialnej uzupełniając wyniesioną...

ADAMCZEWSKI STANISŁAW

ADAMCZEWSKI STANISŁAW, ur. 11 XII 1883 w Warszawie,zm. 2 VIII 1952 w Opaczy pod Warszawą, historyk literaturyi krytyk. Po 1903 studiował m. in. na uniw. w Dorpacie,Zurychu i Lwowie, od 1910 pracował jako nauczyciel gimnazjalny.W 1935 habilitowany na Uniw. Pozn., wykładał do 1939na UW; od 1937 dyr. PIST w...

BACZYŃSKI STANISŁAW

BACZYŃSKI STANISŁAW, ur. 5 V 1890 we Lwowie, zm.27 VII 1939 w Warszawie, ojciec Krzysztofa, krytyk lit. i publi-cysta. Podczas studiów polonist. i filoz. na UJK współpracowałz wieloma pismami, m. in. 1911-14 z „Prawdą", ogłosił teżmłodzieńczą powieść Wiszary (1913). Wcześnie związanyz ruchem...

BALIŃSKI STANISŁAW

BALIŃSKI STANISŁAW, ur. 2 VII 1899 w Warszawie, synIgnacego, poeta i nowelista. Pochodzi z rodziny ziemiańskiejo starych tradycjach kulturalnych. Związany był blisko z poetami>Skamandra. Studiował na UW prawo i polonistykę,ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną. Od 1922 pracownikMSZ, przebywał na...

BARAŃCZAK STANISŁAW

BARAŃCZAK STANISŁAW, ur. 13 XI 1946 w Poznaniu,poeta, krytyk i teoretyk literatury, tłumacz. Po studiach polonist.na UAM rozpoczął pracę nauk.; 1967-71 czł. redakcjimiesięcznika pozn. „Nurt". W twórczości poet. ze zbiorówKorekta twarzy (1968), Jednym tchem (1970), Dziennik poranny(1972), Sztuczne...

BARĄCZ STANISŁAW

BARĄCZ STANISŁAW, ur. 10 (13?) XI 1864 (1867?) weLwowie, zm. 18 II 1936 tamże, poeta, tłumacz. Ociemniały odszóstego roku życia, był słuchaczem nadzwyczajnym na wydz.filoz. Uniw. Lwowskiego. Czł. Czytelni Akad., gromadziłw swoim domu młodych poetów i krytyków lwow., jak S. i W.Brzozowscy, A. Mueller, B...

BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński

BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński,ur. 1877 w Jordanowie, zm. 23 V 1937 w Krakowie, poeta,publicysta. Studiował na wydz. filol. UJ. Ok. 1906 uczyłw gimnazjum w Bochni, nast. w Tarnowie. Podczas I wojnyświat, walczył w Legionach. W czasopismach i jednodniówkachzamieszczał wiersze o tematyce...

BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF

BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF, ur. 1628 we Lwowie,zm. 10 XI 1693 w Krakowie, poeta i historyk. Mieszczanin,studia wyższe odbył w Akad. Krak. od ok. 1643 do 1655. W 1665powołany do Kolegium Mniejszego; z powodu kalectwa (od1650 niewidomy) zwolniony od wykładów, został wierszopisemurzędowym Akademii i jej...

BOGUSŁAWSKI STANISŁAW

BOGUSŁAWSKI STANISŁAW, ur. 28 XII 1804 w Warszawie,zm. 10 VI 1870 tamże, syn Wojciecha, ojciec Władysława,komediopisarz. Oficer wojska pol. 1827-32, po jego likwidacjizostał 1833 aktorem sceny warsz., na której już 1829 debiutowałjako autor. Cieszące się dużym powodzeniem komedie B.(Komedie oryginalne t...

BRATKOWSKI STANISŁAW

BRATKOWSKI STANISŁAW, ur. 1791 w Łęczyckiem, zm.w styczniu 1871 w Paryżu, publicysta, poeta, dramatopisarzi powieściopisarz. Za Królestwa Pol. urzędnik w Warszawie,pisał sentyment, romanse (Pan Władysław 1826, Helena i Kazimierz1828) i poezje (poemacik Bielany 1826, Pieśni narodowei sielanki 1827, Sonety...

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel, ur. 28 VI 1878 we wsi Maziarnia (Chełmszczyzna),zm. 30IV 1911 we Florencji, krytyk lit., filozof, publicysta społ.i polit., powieściopisarz. Pochodził z podupadłej rodziny ziemiańskiej.W 1896 wstąpił na wydz. przyr. U W . Studiowałtylko rok: jako jeden...

BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB

BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB , ur. 1876(?) w Latakiji(Syria), zm . 23 IV 1901 w Warszawie, syn Karoia, brat Wincentego,poeta, tłumacz. Studiował filozofię, prawo i teologię weLwowie. W 1889 przedstawiciel redakcji „Życia" krak. weLwowie, po upadku pisma był sekretarzem redakcji „Chimery".należy do...

BUCZYŃSKI STANISŁAW

BUCZYŃSKI STANISŁAW , ur. 23 VII 1912 w UlatowieBarzuchach pod Przasnyszem, poeta i publicysta. Pochodziz rodziny chłopskiej. Uczył się na kursach maturalnych. Popowrocie ojca z emigracji zarobkowej mieszkał w Jankowicachpod Grudziądzem. Radykalnie lewicowych przekonań,działacz SL, współpracownik/prasy...

BYSTROŃ JAN STANISŁAW

BYSTROŃ JAN STANISŁAW, ur. 20 X 1892 w Krakowie,zm. 18 XI 1964 w Warszawie, syn Jana, etnolog, socjolog,historyk kultury i literatury. Studiował 1910-14 na uniw.w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Habilitowany 1918 na UJ,1919objął katedrę etnologii Uniw. Pozn., 1925-34 wykładał na UJ,od 1934 kierował katedrą...