SZOBER STANISŁAW

SZOBER STANISŁAW, ur. 6 XI 1879 w Warszawie, zm. 29 VIII 1938 tamże, językoznawca. Bratanek F. Schobera. Studiował na ros. UW oraz prywatnie pod kier. J. Karłowicza, nast. w Moskwie. W 1908-19 wykładał gramatykę hist. na Wyższych Kursach Nauk. w Warszawie. Od 1919 prof. UW; po 1919 wykładał na KUL...

TREMBECKI STANISŁAW

TREMBECKI STANISŁAW, ur. 8 V 1739 (?) prawdop. w Jastrzębnikach (Sandomierskie), zm. 12 XII 1812 w Tulczynie (Ukraina), poeta. Pochodził ze średnio zamożnej szlachty; uczył się 1753-57 w Szkołach Nowodworskich w Krakowie. Prowadził w młodości życie hulaszcze i awanturnicze, toteż szybko strwonił...

WYSPIAŃSKI STANISŁAW

WYSPIAŃSKI STANISŁAW, ur. 15 I 1869 w Krakowie, zm. 28 XI 1907 tamże, dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru. Syn Franciszka, rzeźbiarza, od 1880 wychowywał się u krewnych K. i J. Stankiewiczów. Uczył się w słynnym gimnazjum Św. Anny (Nowodworskiego) i nawiązał wówczas stosunki...

Stanisław Bieńkowski

Stanisław Bieńkowski (15 lutego 1882- 14 września 1958) to jeden z czołowych przedstawicieli nurtu humanizacyjnego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki w Charlottenburgu, gdzie w 1906 roku za swą pracę pt. "Projektowane i organizacja fabryki wiertarek" uzyskał tytuł inżyniera. Zawodową karierę...

Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

 

Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

BYSTROŃ JAN STANISŁAW

ur. 20 X 1892 w Krakowie,zm. 18 XI1964 w Warszawie, Etnolog, socjolog, historyk kultury.

Studia filoz. odbywał na UJ i w Paryżu; 1918 został doc.na UJ, 1919 prof. Uniw. Pozn., od 1930 prof. UW; członektytuł. PAN. W socjologii reprezentował koncepcję integralnościi niepodzielności kultury oraz był...

CYWIŃSKI STANISŁAW

ur. 29 VIII 1887 w Mohylowie, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), Historyk literatury.

Po studiach na wydziale filoz. UJ, gdzie z T. Strumiłło i J. Gordyńskim odznaczył się jako pionier skautingu pol.; 1910-19 był nauczycielem języka pol. w gimnazjach wil., a 1919-21 warsz.; 1924 doktoryzował się na Uniw...

CZAJKA STANISŁAW bp.

ur. 13 XI 1897 w Kamiennej (k. Lubienia Kujaw.), zm. 4 VII 1965 w Częstochowie.

Po studiach teol. w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1920 święcenia kapł. i nast. był wik. w Konopiskach, Pajęcznie i Częstochowie; 1927 specjalizował się w zakresie prawa kan. na KUL, uzyskując 1930 doktorat na...

GALL STANISŁAW abp.

Właśc. nazwisko Gała, ur. 21 IV1865 w Zamojskiem, zm. 11 IX 1942 w Warszawie, bp polowyWojska Polskiego.

Teologię i filozofię studiował 1880-83 w warsz. seminariumduch., a 1883-87 łącznie z prawem na Gregorianum w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; po przyjęciu 1887w Warszawie święceń kapl...

Stanisław Konarski (1700-1773)

Aby jednak odradzająca się dzięki rozumnym jednostkom mądrość literatury mogła wywrzeć wpływ na życie społeczeństwa, należało przede wszystkim wyrwać je z ciemnoty, której głównym źródłem był opłakany stan oświaty; innymi słowy, ze wszystkich potrzeb ówczesnej Polski najbardziej palącą...

GRODZICKI STANISŁAW SJ

ur. 1541 w Poznaniu, zm.1613 tamże, teolog, kaznodzieja (zw. apostołem Litwy).

Po studiach 1557-61 w Akademii Krak. przebywał w Poznaniu,a nast. w Rzymie, gdzie 1567-71 studiował filozofię iteologię; do zakonu wstąpił 1571; uzyskawszy 1575 doktoratteologii, został rektorem kolegium jez. w Pułtusku, a...

GRZEPSKI, Grepsius STANISŁAW

ur. 1524 w Grzebskuk. Mławy, zm. 1 XII 1570 w Krakowie, humanista, hebraísta,matematyk.

Od 1537 studiował w Akademii Krak.; 1549 z powodu zamieszekstudenckich opuścił Kraków i 1551 przebywał weWrocławiu i Królewcu; początkowo był zwolennikiem erazmianizmu(—> Erazm z Rotterdamu III), później uległ...

HOZJUSZ STANISŁAW kard.

ur. 5 V 1504 w Krakowie,zm. 5 VIII 1579 w Capranica k. Rzymu, teolog, czołowyprzedstawiciel kat. reformy w XVI w., sługa Boży.

1. Ż y c i e i d z i a ł a l n o ś ć - W 1512 przeniósł się z rodzicamido Wilna, a 1519 zapisał się na Akademię Krak., gdzie1524 uzyskał stopień bakałarza, nast. pełnił...

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski I Młodość Stanisław Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu. Jego rodzicami byli: Feliks Wojciechowski - dozorca kaliskiego więzienia oraz Florentyna z Vorhoffów. W 1888 r. ukończył kaliskie gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na wydziale fizyko-matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od chwili wstąpienia na studia związał się z tajnymi organizacjami. Wszedł do Centralizacji Związku Młodzieży Polskiej "Zet". W ...

Romantyzm w muzyce polskiej - Stanisław Moniuszko

Moniuszko należy do grona tych kompozytorów polskich, którzy pozostali w kraju i rozwijali działalność w trudnych dla narodu warunkach. Nic więc dziwnego, że jego twórczość nosi szczególnie wyraźne znamiona narodowe.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska. O czasach...

Władysław Stanisław Reymont - krótka biografia

Władysław Stanisław Reymont (właśc. Rejment) żył w latach 1867—1925. Syn wiejskiego organisty, w młodości próbował różnych zawodów — krawca, kolejarza, wędrownego aktora. W 1893 roku osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę publicystyczną i pisarską. Powstawały wówczas naturalistyczne opowiadania...

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Stanisław Wyspiański żył w latach 1869— 1907. Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Studiował malarstwo pod kierunkiem Jana Matejki, a jednocześnie historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie swej podróży (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.  „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest on podzielony na 19 rozdziałów. Każdy rozdział traktuje o innym problemie...

STANISŁAW WYSPIAŃSKI - CHARAKTERYSTYKA

Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symboliczny. Debiut wiązał się z utworem „Warszawianka”. Był to tekst realistyczny bez elementów symbolicznych. Inne utwory to „Wesele”, „Wyzwolenie”. Dramaty ludowe o tematyce współczesnej to „Sędziowie”, „Klątwa”. Dramaty o temacie antycznym to „Achilles”...

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.II.1812 – 23.II.1859). Był poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym – obok Mickiewicza i Słowackiego – do kanonu „trzech wieszczów” epoki romantycznej. Arystokratyczne...