OŚWIĘCIM STANISŁAW

OŚWIĘCIM STANISŁAW, ur. ok. 1606, prawdop. w Siedliskach (Sandomierskie), zm. we wrześniu 1657, pochowany W Krośnie, pamiętnikarz. Syn średniozamożnego szlachcica, służył początkowo w wojsku, w orszaku A. Koniecpolskiego, syna hetmana Stanisława, podróżował po Europie, po czym był marszałkiem...

REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW, właśc. Stanisław Władysław Rejment

REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW, właśc. Stanisław Władysław Rejment, ur. 7 V 1867 we wsi Kobiele Wielkie pod Radomskiem, zm. 5 XII 1925 w Warszawie, powieściopisarz, nowelista. Syn wiejskiego organisty. Prawdopodobnie ok. 1888 przekształcił sobie nazwisko na Reymont, tak bowiem od 1889 podpisywał listy...

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Stanisław Stanisławski

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Stanisław Stanisławski, ur. 27 VII 1864 w Pohrebyszczach (Wołyń) zm. w maju 1913 w Paryżu, dramaturg, prozaik, krytyk. Kształcił się w korpusie paziów i na uniw. w Petersburgu, potem w Paryżu, gdzie osiadł na stałe. Był entuzjastą literatury franc., jednym z...

STANISŁAW POLAK, lektor Stanisław

STANISŁAW POLAK, lektor Stanisław, żył w XIV w., dominikanin, autor łac. Żywota św. Jacka, spisanego w Krakowie niedługo po 1352 (wyd. L. Ćwikliński w MPH t. 4, Lw. 1884). Żywot ten, powst. w sto lat po śmierci swego bohatera, zawiera sporo nieścisłości w szczegółach i jako źródło hist. musi...

BRZOZOWSKI STANISŁAW, pseud. Adam Czepiel

ur. 28VI 1878 w Maziami (k. Chełma Lubel.), zm. 30 IV 1911 weFlorencji, Filozof, krytyk lit. i publicysta.

Do gimnazjum uczęszczał w Lublinie i Niemirowie na Wołyniu;1896 rozpoczął studia przyr. na UW; relegowany 1897 zawystąpienia antyros., a 1898 uwięziony za działalność w nielegalnymTow. Oświaty...

GROCHOWIAK STANISŁAW

ur. 24 I 1934 w Lesznie,zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta.

Studiował polonistykę na uniw. w Poznaniu i Wrocławiu.Debiutował jako poeta 1951 w dodatku do „Słowa Powszechnego";od 1955 w Warszawie pracował najpierw jako redaktorInstytutu Wydawniczego PAX, a potem w czasopismach„Za...

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic Jednym z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 roku do 1826 roku był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Własnym kosztem wzniósł dla niego dwie kolejne siedziby (najpierw domy na ...

Błogosławiony Stanisław Kazmierczyk

pol. stani- - od czasownika stać, stanąć i -staw – sława.Bł. Stanisław Kazmierczyk, kapłan. Urodził się w 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście podKrakowem. Ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył Akademię Krakowską w1461 r. Następnie wstąpił do zakonu kanoników...

Święty Stanisław Szczepanowski

Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 r. Uczył sięw szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. Wdwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i...

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...

Stanisław Staszic (1755-1826)

Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się w Pile, jako syn burmistrza. Został księdzem, gdyż to była jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Na studiach w Lipsku, Getyndze i Paryżu otrzymał gruntowne wykształcenie...

Program reform w dziełach prekursorów oświeceniowych (Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, bracia Załucsy) .

Od roku 1740- tj. od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej - rozpoczęła się w tym zakonie reforma szkolnictwa, do której w latach następnych dołączyli jezuici. W 1747 biblioteka prywatna braci Załuskich została przekształcona w pierwszą w Europie bibliotekę publiczną...

Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty

Stanisław Barańczak należy do poetów pokolenia ‘68. Wydarzenia marcowe skomplikowały życie poety i wpłynęły na jego twórczość. Już w 1970 opowiadał się jako rzecznik poezji opartej na zasadzie „nieufności”. Język jest narzędziem fałszu, więc powinien spotkać się z nieufnością, znaleźć się w...

Stanisław August Poniatowski

Ponad 200 lat temu, 12 lutego 1798 roku zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski. W pamięci pokoleń pozostał negatywny obraz króla Stanisława. Współcześni pisali o nim zgryźliwe fraszki. Poniższy anonimowy wierszyk napisany został w 1788 roku na wieść o wzniesieniu w...

Stanisław August Poniatowski - I ROZBIÓR POLSKI: PRZYZWOLENIE STANISŁAWA

Gdy ogłoszono konfederację barską, do której król nie przystąpił, ponieważ konfederaci uważali króla i Rosję za równe zło, konfederaci próbowali obalić króla. Przy okazji zrobiło się niezłe zamieszanie. Był to pretekst do pierwszego rozbioru Polski (1772). Sam Stanisław August zgodził się na...

Stanisław Hieronim Konarski - Informacje Ogólne

Stanisław Hieronim Konarski urodził się w 1700 roku we wsi Żarczyce koło Małogoszczy. Pochodził ze starego rodu szlacheckiego. W Piotrkowie u ojców Pijarów pobierał pierwsze nauki, a złożywszy śluby zakonne wykładał w szkołach pijarskich. Celem pogłębiania wiedzy wyjechał do Rzymu, studiował tam...

BEŁZA STANISŁAW

BEŁZA STANISŁAW, pseud. Stanisław Piast, ur. 3 XI 1849w Warszawie, zm. 24 VIII 1929 tamże, brat Władysława,publicysta, podróżnik. Wychowanek Szkoły Gł. i ros. UW,z zawodu adwokat. Współpracownik prasy warsz. (m. in.„Wędrowca"), ogłaszał liczne relacje podróżnicze z krajóweur. i egzotycznych, m. in. z...

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała, ur. 27 IV 1852 w Wodzianikach (Ukraina), zm. 3 VI 1884 w Warszawie, dzienikarz, poeta, powieściopisarz. Studiował w Kijowie i Krakowie, l. 1870-77 spędził we Lwowie, nast. przeniósł się do Warszawy, gdzie debiutował komedią Groch na ścianę (1870);...

KOLBUSZEWSKI STANISŁAW

KOLBUSZEWSKI STANISŁAW, ur. 22 VI 1901 w Przemyślu, zm. 7 I 1965 we Wrocławiu, historyk literatury, slawista. Studiował 1919-20 na UW i 1920-23 na U AM, m.in. pod kierunkiem J. Ujejskiego i S. Dobrzyckiego; 1930 habilitowany, 1934-44 prof. literatur słow. uniw. w Rydze (1944—45 także literatury franc.)...

MACKIEWICZ STANISŁAW, pseud. Cat,

MACKIEWICZ STANISŁAW, pseud. Cat, ur. 18 XII 1896 w Petersburgu, zm. 18 II 1966 w Warszawie, publicysta, polityk; z wykształcenia prawnik. W czasie I wojny świat, czynny w organizacjach młodzieży niepodległościowej i POW (1916-17), po wojnie ideolog grupy wil. konserwatystów i monarchistów (tzw. żubrów)...