DOBRZYCKI STANISŁAW

DOBRZYCKI STANISŁAW, ur. 30 III 1875 w Krzęcinie podSkawiną (Krakowskie), z m . 15 VII 1931 w Poznaniu, historykliteratury, językoznawca. W 1893-97 studiował na UJ, m. in.pod kierunkiem S. Tarnowskiego, J. Tretiaka i L. Malinowskiego,1897/98 na Uniw. Karola w Pradze. W 1901-19 prof.języków i literatur słow...

DYGAT STANISŁAW

DYGAT STANISŁAW, ur. 5 XII 1914 w Warszawie, zmarł 29 I 1978 tamże, prozaik, felietonista, dramaturg. Syn architekta Antoniego D., studiował architekturę na Politechnice Warsz. i filozofię na UW. Po klęsce wrześniowej 1939 internowany w obozie dla cudzoziemców w Konstancy (jako obywatel francuski). Od 1940...

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW, ur. 15 I 1881 w Dobromilu pod Przemyślem, zm. 22 1 1975 w Krakowie, historyk literatur słow., publicysta. W 1900-05 studiował na UJ (m. in. u M. Zdziechowskiego i J. Tretiaka) oraz na uniw. w Zagrzebiu, Belgradzie, Pradze i Wiedniu. W l. międzywojennych w służbie...

GRAYBNER STANISŁAW

GRAYBNER STANISŁAW, ur. 1 IX 1846 w Chotyni (Lubelskie), zm. 17 X 1918 we Lwowie, dramatopisarz. Z utworów G. największym powodzeniem cieszyły się komedie, których kompozycja i charaktery wzorowane były na sztukach franc.: Fredzio (debiut scen. 1892), Irena (wyst. 1893, „Gazeta Warsz." 1894, przekł. niem...

GROCHOWIAK STANISŁAW

GROCHOWIAK STANISŁAW, ur. 24 I 1934 w Lesznie Wiel-kopol., zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. W 1951 rozpoczął studia polonist. na uniw. w Poznaniu (przerwane po kilku miesiącach), t.r. debiutował jako poeta w prasie, 1953-55 wchodził w skład redakcji „WTK" we...

GROCHOWSKI STANISŁAW

GROCHOWSKI STANISŁAW, ur. ok. 1524 na Mazowszu, zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta, tłumacz. Pochodził z ubogiej rodziny szlach.; kształcił się u jezuitów w Pułtusku, od 1573 ksiądz. Przyjaźnił się z P. Skargą. Obfitą twórczość G. wypełniają epitafia, nagrobki, treny, genetliaca, wiersze...

GRODZICKI STANISŁAW

GRODZICKI STANISŁAW, ur. 1541 w Poznaniu, zm. 4 III 1613 tamże, pisarz rei., kaznodzieja; jezuita. Pochodził z rodziny szlach.-mieszcz.; studiował w Akad. Lubińskiego, potem we Frankfurcie nad Odrą, Wittenberdze, Krakowie, Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z teologii. Rektor kolegiów, prof. teologii w...

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała, ur. 27 IV 1852 w Wodzianikach (Ukraina), zm. 3 VI 1884 w Warszawie, dzienikarz, poeta, powieściopisarz. Studiował w Kijowie i Krakowie, l. 1870-77 spędził we Lwowie, nast. przeniósł się do Warszawy, gdzie debiutował komedią Groch na ścianę (1870);...

FURMANIK STANISŁAW

FURMANIK STANISŁAW, ur. 20 VI 1896 w Saratowie, zm. 12 V 1972 w Warszawie, teoretyk literatury, krytyk i tłumacz. W 1917-22 studiował na UW, naśt. nauczyciel gimn., 1930-36 wykładowca Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, od 1949 na UAM, od 1957 wykładał jako docent. Badacz struktury i dziejów wiersza pol...

GAWROŃSKI FRANCISZEK, RAWITA, pseud. Stanisław Wigura, Roman Oryszowski

GAWROŃSKI FRANCISZEK, RAWITA, pseud. Stanisław Wigura, Roman Oryszowski, ur. 4 XI 1846 w Stepaszkach (Kijowszczyzna), zm. 16 IV 1930 w Józefowie pod Warszawą, powieściopisarz, historyk. Uczestnik powstania 1863, więziony w Kijowie. Ukończył wyższą szkołę rolniczą w Dublanach i ogłaszał prace z...

GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN

GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN, ur. 4 I 1911 w Zakopanem, podhalański poeta lud. i gawędziarz. Syn słynnego przewodnika i ratownika górskiego, Stanisława. Uczęszczał do szkoły lud., od wczesnych lat musiał zarobkować, wreszcie osiadł na własnym gospodarstwie i bacówce. Autor wierszy gwarowych, druk. w...

GÓRSKI Stanisław

GÓRSKI Stanisław, ur. 8 IX 1497 (1499 lub 1489) w Górze Kościelnej pod Płockiem, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk, zbieracz źródeł. Pochodził z drobnej szlachty. Poza krótkim pobytem w Akad. Krak. (1518) był samoukiem. Zrazu notariusz publ. oraz pisarz w kancelarii mniejszej kor. P. Tomickiego, po...

GRZESIUK STANISŁAW

GRZESIUK STANISŁAW, ur. 6 V 1918 w Małkowie (Chełmskie), zm. 21 I 1963 w Warszawie, prozaik i piosenkarz. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, na Czerniakowie. Pracował w fabryce i jednocześnie uczył się zdobywając zawód elektromechanika. W 1940 wywieziony na przymusowe roboty do Nadrenii...

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka, ur. 13 IV 1891 w Kosowie pod Gostyniem, historyk literatury ang. i pol., prozaik i poeta, tłumacz. Syn Tomasza i brat Wawrzyńca Skorupków, pamiętnikarzy ludowych. Od 1905 w Krakowie, studiował teologię na UJ, nast. anglistykę w Munster i Monachium (1916...

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

HOZJUSZ STANISŁAW, Hosius

HOZJUSZ STANISŁAW, Hosius, ur. 5 V 1504 w Krakowie, zm. 5 VIII 1579 w Capranica pod Rzymem (pochowany w Rzymie), humanista, teolog i polemista kat., przywódca pol. —> kontrreformacji; biskup warm., kardynał. Ur. w spolonizowanej (przybyłej z Niemiec) rodzinie mieszczańskiej. Po studiach w Akad. Krak...

IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius

IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius, zm. 1589, humanista-filolog i tłumacz, historyk. Syn wojewody płockiego, wiele lat spędził na studiach zagr., pozostając pod wpływem znakomitych uczonych, jak F. Robortello w Padwie, C.S. Curione w Bazylei i paryski filolog R. Estienne; oni skłonili go do podjęcia prac...

JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW

JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW, ur. 1669, zm. 28 IV 1731 we Lwowie, polityk i pisarz późnobarokowy. Syn Stanisława Jana, hetmana w. kor., kształcił się u jezuitów we Lwowie i w Pradze, 1685-87 wraz z bratem Aleksandrem odbył podróż po Europie Zach. (m. in. studiował w akademii jezuickiej w Paryżu)...

JACHOWICZ STANISŁAW

JACHOWICZ STANISŁAW, ur. 17 IV 1796 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem, zm. 24 XII 1857 w Warszawie, działacz filantropijny, pedagog, pierwszy pol. poeta dla dzieci. Po studiach we Lwowie osiadł w Warszawie, gdzie od 1819 pracował jako nauczyciel. Należał do tajnego Zw. Wolnych Eolaków, a podczas powstania...

JAGODYŃSKI STANISŁAW SERAFIN

JAGODYŃSKI STANISŁAW SERAFIN, ur. 1594 lub 1595, zm. ok. 1644, poeta, tłumacz, prawnik. Pochodził z ubogiej szlachty żmudzkiej. Od 1606 studiował w Akad. Wil., od 1619 w Akad. Krak.; 1621-27 przebywał we Włoszech, gdzie kontynuował studia w Akad. Padewskiej, a nast. towarzyszył królewiczowi...