BRATKOWSKI STANISŁAW

BRATKOWSKI STANISŁAW, ur. 1791 w Łęczyckiem, zm.w styczniu 1871 w Paryżu, publicysta, poeta, dramatopisarzi powieściopisarz. Za Królestwa Pol. urzędnik w Warszawie,pisał sentyment, romanse (Pan Władysław 1826, Helena i Kazimierz1828) i poezje (poemacik Bielany 1826, Pieśni narodowei sielanki 1827, Sonety...

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel, ur. 28 VI 1878 we wsi Maziarnia (Chełmszczyzna),zm. 30IV 1911 we Florencji, krytyk lit., filozof, publicysta społ.i polit., powieściopisarz. Pochodził z podupadłej rodziny ziemiańskiej.W 1896 wstąpił na wydz. przyr. U W . Studiowałtylko rok: jako jeden...

BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB

BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB , ur. 1876(?) w Latakiji(Syria), zm . 23 IV 1901 w Warszawie, syn Karoia, brat Wincentego,poeta, tłumacz. Studiował filozofię, prawo i teologię weLwowie. W 1889 przedstawiciel redakcji „Życia" krak. weLwowie, po upadku pisma był sekretarzem redakcji „Chimery".należy do...

BUCZYŃSKI STANISŁAW

BUCZYŃSKI STANISŁAW , ur. 23 VII 1912 w UlatowieBarzuchach pod Przasnyszem, poeta i publicysta. Pochodziz rodziny chłopskiej. Uczył się na kursach maturalnych. Popowrocie ojca z emigracji zarobkowej mieszkał w Jankowicachpod Grudziądzem. Radykalnie lewicowych przekonań,działacz SL, współpracownik/prasy...

BYSTROŃ JAN STANISŁAW

BYSTROŃ JAN STANISŁAW, ur. 20 X 1892 w Krakowie,zm. 18 XI 1964 w Warszawie, syn Jana, etnolog, socjolog,historyk kultury i literatury. Studiował 1910-14 na uniw.w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Habilitowany 1918 na UJ,1919objął katedrę etnologii Uniw. Pozn., 1925-34 wykładał na UJ,od 1934 kierował katedrą...

CHEŁCHOWSKI STANISŁAW

CHEŁCHOWSKI STANISŁAW, ur. 26 II 1866 w Chojnowiepod Przasnyszem, zm. 23 III 1907 w Ciechanowie, agronomi przyrodnik, działacz społ., ludoznawca. Współpracownik >„Głosu", działacz Ligi Nar. i endecji. Znawca folkloru z rodzinnychokolic, ogłaszał w > „Wiśle" szkice folkloryst.,a w Bibliotece „Wisły"...

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 23 III 1791 w Janowie(Podole), zm. 3 IX 1846 tamże, kaznodzieja, publicysta,prozaik. Prawnik z wykształcenia, pracował w ros. dyplomacjii wiele podróżował po Europie; 1829 został w Rzymie księdzem.Wywarł wpływ na poglądy rei. Mickiewicza, z którymzbliżył się 1830...

CHROŚCIŃSKI, Chróściński, Chruściński, WOJCIECH STANISŁAW,

CHROŚCIŃSKI, Chróściński, Chruściński, WOJCIECHSTANISŁAW, ur. ok. 1665 w Warszawie, zm. ok. 1722, poeta,tłumacz. Miesżczanin, nobilitowany 1685, od wczesnej" młodościw służbie dworskiej, uczestnik wyprawy wiedeńskiej, odok. 1685 sekretarz króL, kierujący kancelarią. Ostatnie latażycia dzielił...

CIESIELCZUK STANISŁAW

CIESIELCZUK STANISŁAW, ur. 3 VI 1906 w Sławęcinie podHrubieszowem, zm . 26 XI 1945 tamże, poeta. Pochodził z rodzinychłopskiej. W czasie studiów polonist. na UW był red.czasopisma lit. „Pąkowie" wyd. 1923-29 w Hrubieszowiedebiutował w nim 1923); należał do grupy lit. > Kwadryga.Uprawiał lirykę...

CIOŁEK STANISŁAW

CIOŁEK STANISŁAW, ur. przed 1383 na Mazowszu, zm. 10 XI 1437 w Poznaniu, poeta. Syn wojewody maz. Andrzeja,1392-1402 studiował na uniw. w Pradze, uzyskując stopieńmgra sztuk wyzwolonych. Czynny w życiu polit.; pracowałw król. kancelarii Władysława Jagiełły i redagował m. in. aktunii horodelskiej 1413;...

CISZEWSKI STANISŁAW

CISZEWSKI STANISŁAW, ur. 18 XII 1865 w Krążku podOlkuszem, zm. 27 V 1930 w Warszawie, etnolog i folklorysta.Studiował etnologię i językoznawstwo w Pradze, Zagrzebiu,Berlinie i Lipsku. W 1910-12 prof. etnografii i etnologii Uniw.Lwowskiego, Czł. P A U (1924). Ogłosił pracę Ludrolniczo-górmczyz okolic...

CYWIŃSKI STANISŁAW

CYWIŃSKI STANISŁAW, ur. 29 VIII 1887 w Mohylewie nadDnieprem, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), krytyk i historykliteratury, publicysta. Wychowanek UJ, pracował po 1910 jakonauczyciel języka pol. w wil. gimnazjach. Habilitowany 1928,wykładał na USB; czł. T P N Wil. (od 1928). Krytyk o zainteresowaniachfiloz...

CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN

CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN , ur. 13 XI 1920w Warszawie, poeta, prozaik. Zaczął tworzyć podczas okupacjiniem., organizując z M. Białoszewskim konspiracyjne wieczoryautorskie i prowadząc teatrzyk (pod pseud. Swen), Powojnie ukończył studia aktorskie i do 1947 pracował w grupieteatr. Dal J. Osterwy...

CZERNIK STANISŁAW

CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

CZYCZ STANISŁAW

CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

CZERNIK STANISŁAW

CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

CZYCZ STANISŁAW

CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

DŁUGOSZ STANISŁAW

DŁUGOSZ STANISŁAW, pseud. Jerzy Tetera, ur. 22 III 1891w Częstochowie, zm. 6 VIII 1915 pod wsią Samoklęski kołoLubartowa, działacz polit., poeta. W czasach gimn. w Warszawieprowadził działalność niepodległościową. Od 1909 kierowałruchem tzw. Młodych Zetowców, skupionych wokół „Zarzewia".Studiował...

DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD

DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD, ur. 14 III 1907w Warszawie, poeta i prozaik. Pochodzi z rodziny robotniczej.W 1926-27 studiował polonistykę, a naśt. 1927-29 prawo naU W . Współzałożyciel grupy lit. > Kwadryga oraz pisma o tejnazwie, 1927-31 był jednym z czołowych poetów grupy, a 1937'red. „Nowej Kwadrygi"...

DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach

DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach, ur. 10 III 1847 we Lwowie, zm. 16 (17?) XI 1880 tamże, syn Jana,komediopisarz, aktor, reżyser. Uczestnik powstania styczniowego.Od 1865 redagował dwutygodnik satyr. —» „Sowizdrzał",od 1867 pracował w redakcji „Gazety Narodowej".Utalentowany charakterystyczny aktor...