Stanisław Wyspiański „Wesele” streszczenie

Nastrojowo-symboliczny, pełen aluzji dramat składa się z trzech aktów podzielonych na sceny (razem – 105 scen). Akcja utworu rozgrywa się w wiejskiej chacie, w głównej izbie, w listopadową noc. Autor dokładnie prezentuje w didaskaliach (tekście pobocznym, reżyserskim) scenerię zdarzeń. Oto fragment...

Stanislaw Wokulski - romantyk czy pozytywista?

Zyciorys Wokulskiego jest bardzo bujny i obfituje w wiele zdarzen. Jest on wplatany w powstanie styczniowe, zostaje zeslany, po powrocie staje sie kupcem, bogaci sie, potem traci wszystko przez kobiete, usiluje popelnic samobójstwo, w koncu najprawdopodobniej opuszcza kraj. Przegrywa, poniewaz nie chcial i nie...

Stanisław Grochowiak (1934-1976)

Poeta, dramaturg, prozaik, publicysta. Urodził się w Lesznie Wlkp. Studiował polonistykę w Poznaniu i Wrocławiu. Debiutował jako poeta w prasie literackiej w 1955 r. Pracował w redakcjach różnych pism i wydawnictw, otrzymał kilka nagród literackich - państwowych i społecznych.

Pierwszy tomik poetycki...

Stanisław Konarski (1700-1773)

Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w kolegium pijarskim w Warszawie. Dwa lata studiował w Rzymie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie dokładnie poznał stan i nowoczesność szkolnictwa francuskiego. Po powrocie do kraju...

Stanisław Lem (Ur. 1921)

Prozaik i eseista. Dzieciństwo spędził we Lwowie i tam rozpoczął studia medyczne, które ukończył w Krakowie w 1948 r. Zajmował się publicystyką, eseistyką i nauką. W latach 70. jego utwory fantastyczno-naukowe zyskały światowy rozgłos. W latach 80. przebywał jako stypendysta w Berlinie i w Wiedniu...

Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Stanisław Leszczyński, zwany filozofem dobroczynnym, dwukrotnie wybierany na króla Polski i dwukrotnie zmuszony do opuszczenia tronu. W swym głównym dziele pt. "Głos wolny wolność ubezpieczający" domaga się poprawy położenia chłopów i potępia ich niewolniczą zależność od panów, gdyż w ludzie...

Stanisław Staszic (1755-1826)

Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się w Pile, jako syn burmistrza. Został księdzem, gdyż to była jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Na studiach w Lipsku, Getyndze i Paryżu otrzymał gruntowne wykształcenie...

Stanisław Trembecki (1739-1812)

Stanisław Trembecki był uczestnikiem i ozdobą obiadów czwartkowych z racji swego wykształcenia i talentu poetyckiego. Publikował swe utwory na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Będąc szambelanem, a potem sekretarzem królewskim, posiadał znakomite rozeznanie w sprawach państwowych i zajmował...

Stanisław Wokulski jako bohater dwóch epok, w oparciu o "Lalkę" Bolesława Prusa

Cechy romantyczne:

1.  skomplikowana, niepospolita, wyjątkowa indywidualność

2.  skłócony ze światem

3.  uczestniczył w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię

4.  traktował miłość i kobietę z wielką czcią

5.  zdolny był do ofiar i poświęceń

6.  jego tragiczna i romantyczna...

Stanisław Młodożeniec - futurobnia

uchodzono umyślenia upapierzam poemacę

i miesięczę kaszkietując księgodajcom by zdruczyli

skieszeniłem

księgosłalnia kolejując porozwszechnia wzdaleczenia

niewieściątko z długowłosia źrenicuje umojone strofowania

wsłodyczeniu liści do mnie

„poecicu poemacąc oblubieńczysz...

Stanisław Młodożeniec - pranie

Ej – – kijanie, kijanie!

takie ci i pranie –

...łup cup – cup – chlust!..

Maryna do pasa

w rzyce na golasa

...łup – cup –

a Jadwisi podół

zachlapał się wodą –

– chlust!...

Pierą się gałgany

lo taty – lo mamy –

...łup – cup –

parobkowe gacie

w całym majestacie –

– ...

STANISŁAW WOKULSKI - ROMANTYK CZY POZYTYWISTA

Doktor Schuman powiedział o Stachu: „Skupiło się w nim dwóch ludzi: romantyk sprzed roku 1860 i pozytywista z 1870”. Osobowość Wokulskiego ukształtowała się w epoce romantyzmu, ale żyć i działać przyszło mu w potywiźmie. Cechy jakie się w nim skupiły, ich kontrowersyjność, wywołująca brak...

Program reform w dziełach prekursorów oświeceniowych (Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, bracia Załucsy) .

Od roku 1740- tj. od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej - rozpoczęła się w tym zakonie reforma szkolnictwa, do której w latach następnych dołączyli jezuici. W 1747 biblioteka prywatna braci Załuskich została przekształcona w pierwszą w Europie bibliotekę publiczną...

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? Przyczyny klęski bohatera

Postać Stanisława Wokulskiego jest bardzo złożona, co podkreślał sam autor w swych komentarzach do powieści. W chwili, gdy poznajemy go z kart "Lalki", bohater liczy sobie 45 lat, a więc urodził się w 1833 roku, miał 11 lat, gdy zaczęła się w Polsce epoka romantyzmu zapoczątkowana wydaniem I tomu...

Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty

Stanisław Barańczak należy do poetów pokolenia ‘68. Wydarzenia marcowe skomplikowały życie poety i wpłynęły na jego twórczość. Już w 1970 opowiadał się jako rzecznik poezji opartej na zasadzie „nieufności”. Język jest narzędziem fałszu, więc powinien spotkać się z nieufnością, znaleźć się w...

Stanisław Brzozowski - Istota kultury

Najogólniejszy wynik filozofii krytycznej polega na rozumieniu,  że cały  świat, w jakim  żyje człowiek, sprowadzony być może do naszych zadań. To, co ludzkość uważa za rzeczywistość, jest zawsze albo zadaniem postawionym jej przez życie, albo usiłowaniem rozwiązania go i dopełnienia; albo...

TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Kowalski Stanisław

(1904-1990), Pedagog i socjolog. W 1929 ukończył studia pedagogiczne w Uniwersytecie Poznańskim. 1930-1939 nauczyciel w zakładach kształcenia nauczycieli. Od 1945 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego a później Uniwersytetu Poznańskiego, od 1959 profesor. 1969-1977 przewodniczący Poznańskiego Towarzystwa...

ŚWIĘTY STANISŁAW - Informacje Ogólne

Biskup Stanisław był związany z opozycją antykrólewską. Stanął w obronie represjonowanych przez króla buntowników. Wiele wskazuje na to, że sam był aktywnym uczestnikiem buntu. Za udział w spisku król skazał Stanisława za zdradę. Synod biskupi i arcybiskup potępili biskupa Stanisława i uznali jego...

Stanisław August Poniatowski

Ponad 200 lat temu, 12 lutego 1798 roku zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski. W pamięci pokoleń pozostał negatywny obraz króla Stanisława. Współcześni pisali o nim zgryźliwe fraszki. Poniższy anonimowy wierszyk napisany został w 1788 roku na wieść o wzniesieniu w...