Stanisław Wyspiański (1869 — 1907)

Urodził się i zmarł w Krakowie. Rozpoczęte w rodzinnym miąście studia malarskie kontynuował za granicą. W pierwszych latach po powrocie do Krakowa zajmował się głównie twórczością plastyczną. Tworzył projekty witraży i polichromii, np. w kościele Franciszkanów w Krakowie, malował portrety...

Władysław Stanisław Reymont (1867 — 1925)

Jego właściwe nazwisko brzmiało Rejment. Urodził się na wsi, w Kobielach Wielkich koło Radomska. Był synem organisty. Zdobył jedynie wykształcenie podstawowe. Życie miał dość burzliwe. Próbował różnych zawodów — był wędrownym aktorem, robotnikiem, kupcem, terminował u krawca, pracował na...

Stanisław Zieliński

(ur. 1917), prozaik, krytyk literacki. Uczestniczył w kampanii 1939 r., w czasie wojny jeniec. Debiutował tomem opowiadań Dno miski w 1949 r. Ważniejsze utwory prozatorskie: Ostatnie ognie (1951), Jeszcze Polska (1953), Stara szabla (1957), Statek zezowatych (1959), Kosmate nogi (1962), Sny pod Fumarolą...

FISZER Stanisław (1769 - 18 X 1812), gen. poi.

Ukończył Szkołę Rycerską, uczestnik powstania kościuszkowskiego, adiutant Kościuszki, po upadku Insurekcji wywieziony do Niżniego Nowgorodu. 1800 szef bryg. w Legii Naddunajskiej, 1801, po zawarciu pokoju w Luneville, podał się do dymisji na znak protestu przeciwko postawie Bonapartego wobec Polaków i...

KLICKI Stanisław (16 XI 1775 - 23 IV 1847), gen. poi.

Ur. w Drużewie k. Ostrołęki, od 1791 w służbie wojsk. Brał udział w kampanii 1792 i powstaniu kościuszkowskim, 1797 wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, ranny w obronie Mantui, przeszedł z piech. do p. ułanów, w 1804 szef szwadronu. Od 1808 walczył w Hiszpanii, m.in. pod Epilą, Saragossą...

MAŁACHOWSKI Stanisław (26 II 1770 - 28 V 1849), gen. poi.

Ur. w Legnicy, bratanek Stanisława Małachowskiego, marsz. Sejmu Wielkiego. W służbie wojsk, od 1809, wystawił własnym kosztem 14 p. kirasjerów Ks. Warszawskiego i został jego dow.

Uczestnik kampanii 1812, walczył pod Możajskiem, mianowany 11X1812 gen. bryg., po bitwie pod Małojarosławcemjego pułk...

MIELŻYŃSKI Stanisław (14 XI 1778 - 29 VI 1826), gen. poi.

Ur. w Rąbinie w Wielkopolsce, 1806 zorganizował 3 pp., mianowany płk. i dow. p. 20 III 1810 gen. bryg. W kampanii 1812 dow. bryg. w 16 dyw. piech. Uczestnik kampanii 1809, 1812-1813, bronił Gdańska. W 1815 wystąpił z wojska.

POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

WĄSOWICZ-DUNIN Stanisław (8 V 1783 - 30 VI 1864), ofic. poi.

Od 1809 w służbie wojsk., adiutant gen. Izydora Krasińskiego, od 1811 w p. szwoleżerów gwardii, w VII 1812 przeniesiony do osobistego sztabu Napoleona jako tłumacz i ofic. ordynansowy. Kiedy cesarz opuścił resztki WA w Smorgoniach, zabrał ze sobą W.-D., który zajmował się organizacją transportu...