WOKULSKI Stanisław (postać literacka)

Tajemnica Zastawia

Samobójstwo hipotetyczne. Wokulski to główny bohater powieści BolesławaPrusa Lalka. Rozczarowany związkiem z Izabelą Łęcką, zrywa wszelkie towarzyskiekontakty, sprzedaje sklep, wycofuje się z interesów... i znika. Autor przedstawiaczytelnikowi kilka wariantów tego, co stało się p! , z...

Ekonomika pytania politechnika czestochowska dr Stanisław Podczarski

1. Ekonomika przedsiębiorstw i zakres jej badań Ekonomika przedsiębiorstw jest dyscypliną naukową, która syntetyzuje całokształt wiedzy o przedsiębiorstwie. Zajmuje się ona zasadami i metodami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do jej zakresu należą: - organizacja procesów produkcyjnych i kierownictwa - sposoby gospodarowania poszczególnymi czynnikami produkcji - czynniki określające decyzje gospodarcze - metody wyznaczania zadań i oceny przedsięwzięć ...

Sofiówka, Sofijówka - Stanisław Trembecki - obraz Ukrainy, ogród, Grota Tetydy, Szkoła Ateńska

SOFIÓWKA S. Trembecki Panegiryk napisany na zamówienie Szczęsnego Potockiego. Dzieło zostało poświęcone: - Zofii Potockiej - carycy Katarzynie II - Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu - carowi Aleksandrowi 1) Zofia – przyrównana do złotego wieku; pełna wdzięku, urody; trzecia zona Potockiego; Greczynka z Konstantynopola; była prostytutką, tak jak jej matka; początkowo zona generała Witta, jednak Potocki zapłacił Wittowi za rozwód 2 mln zł; Zofia była ...

Stanisław Lem i jego dekadenckie wątpliwości

Dywagacje, autosugestie, hipotezy - czy w tej materii Stanisław Lem przełamał już wszelkie bariery banalizacji języka polskiego i dzięki temu trafnie przewidział reality kolejnych generacji? Merytoryczna konfrontacja z książką „Tajemnica Chińskiego pokoju”, wszelkie próby kwestionowania futurodialektyki zawartej w tej lekturze, byłyby działaniem wysoce nietaktownym z mojej strony, prezentowałyby się nieco groteskowo, niedorzecznie. Nie zamierzam się wpasowywać w ...

Stanisław Wokulski i Karol Borowiecki jako bohaterowie absurdalni w zestawieniu z "Lalką i perłą" Olgi Tokarczuk i "Mitem Syzyfa" Alberta Camusa

Bolesław Prus pisał "Lalkę" w latach 1887-1889, Reymont swoją "Ziemię obiecaną" zaczął obmyślać już w roku 1896. Obie powieści ukazywały się w odcinkach w prasie, obie w "Kurierze Codziennym" - "Lalka" była wydawana na bieżąco w czasie powstawania, "Ziemia obiecana" w latach 1897-1898. Oba utwory dzieli więc cała dekada. Dla Reymonta i jemu współczesnych Prus był już uznanym pisarzem, przedstawicielem ustępującego pokolenia. Jakkolwiek twórczość obu pisarzy nie ...

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Jest to postać, o której można dużo powiedzieć. Wielu historyków postrzega tego króla za symbol zdrady narodowej np.J.Lelewel, J. Szujski czy T.Korzon. W zupełnie inny sposób oceniają go współcześni historycy: E. Rostworowski, A. Zahorski, K. Zieńkowska, zwracając uwagę na jego dokonania w zakresie kultury i sztuki. W oparciu o źródło dekretu z września 1772 roku zaborców Polski,

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski I Młodość Stanisław Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu. Jego rodzicami byli: Feliks Wojciechowski - dozorca kaliskiego więzienia oraz Florentyna z Vorhoffów. W 1888 r. ukończył kaliskie gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na wydziale fizyko-matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od chwili wstąpienia na studia związał się z tajnymi organizacjami. Wszedł do Centralizacji Związku Młodzieży Polskiej "Zet". W ...

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic Jednym z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 roku do 1826 roku był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Własnym kosztem wzniósł dla niego dwie kolejne siedziby (najpierw domy na ...

Notatka z lektury Stanisław Mika „Psychologia społeczna dla nauczycieli”

INTERAKCJE MIĘDZYLUDZKIE. Ludzie znajdujący się w sytuacjach społecznych wzajemnie na siebie oddziałują. Oddziaływanie to nazywamy procesem interakcji. Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji behawiorystycznej i koncepcji wymiany nagród i kosztów. Analizę interakcji można prowadzić w różnoraki sposób np.: - nawiązujący do klasycznego behawioryzmu – reprezentowany przez L.S. Cotteella; zachowanie człowieka należy rozpatrywać w kategoriach bodźców i ...

Stanisław Konarski

Stanisław Konarski (1700 - 1773). Urodził się w Żarczycach w 1700 roku. Rodzice Hieronima (imię z chrztu św.) wcześnie zmarli. Jego wychowaniem zajął się wuj. W wieku 10 lat został oddany do kolegium pijarskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczył się tam przez 5 lat. Następnie przyjął habit zakonny i rozpoczął nowicjat w Podolińcu. Po święceniach kapłańskich na dalsze studia udał się do Rzymu, do pijarskiego Collegium Nazareum, uczelni znacznie zreformowanej w stosunku ...

ADAMCZYK Stanisław

Filozof, ur. 11 X 1900 w Łekach, parafia Szczepanów,powiat Brzesko, zm. 3 I 1971.Ukonczył w 1918 I Gimnazjum w Tarnowie i wstapił do tamtejszego SeminariumDuchownego; w 1923 przyjał swiecenia kapłanskie; pracował jakowikariusz w Debicy.

Od 1926 studiował w Rzymie na jezuickim uniwersytecieGregorianum, w...

Błogosławiony Stanisław Kazmierczyk

pol. stani- - od czasownika stać, stanąć i -staw – sława.Bł. Stanisław Kazmierczyk, kapłan. Urodził się w 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście podKrakowem. Ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył Akademię Krakowską w1461 r. Następnie wstąpił do zakonu kanoników...

Święty Stanisław Szczepanowski

Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 r. Uczył sięw szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. Wdwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i...

Święty Stanisław Kostka

Stanisław Kostka, kleryk.

GROCHMAL STANISŁAW

Prof. Stanisław Grochmal, neurofizjolog, gorący zwolennik naturalnychmetod leczenia. Autor pięknej książki: "Zaufaj sobie".

NARDELLI STANISŁAW

(1928 - 1985). Jeden z najpopularniejszych polskich bioenergoterapeutów.Pełnię swych możliwości rozwinął bardzo późno, praktycznie po ukończeniupięćdziesięciu lat i przejściu na rentę inwalidzką. Swoje poglądy idoświadczenia opisał w książce: "W kręgu biopola".

W przeciwieństwie dowielu innych...

PRZYŁĘCKI Stanisław Jan

PRZYŁĘCKI Stanisław Jan (1891—1944) —uczony polski; chemik i fizjolog; większość swoichprac poświęcił badaniu białek złożonych; zajmowałsię również wpływem środowiska komórkina kierunek i szybkość przebiegających w niejreakcji. Napisał podręcznik pt. „Chemia fizjologiczna”, który ukazał się...

Romantyzm w muzyce polskiej - Stanisław Moniuszko

Moniuszko należy do grona tych kompozytorów polskich, którzy pozostali w kraju i rozwijali działalność w trudnych dla narodu warunkach. Nic więc dziwnego, że jego twórczość nosi szczególnie wyraźne znamiona narodowe.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska. O czasach...

Stanisław Sylwester Szarzyński

Stanisław Sylwester Szarzyński żył i działał na przełomie XVII i XVIII wieku (dokładnedaty nie sa-znane). Był czołowym przedstawicielem polskiego póznego baroku.

W bibliotece kolegiaty w Łowiczu zachowała sie pewna ilosc utworów, głównie koncertów solowych wokalno-instrumentalnych (Jesu spes mea, Ave...

Stanisław Moniuszko

Chopin nie zamierzał pisac oper, w tej dziedzinie miał go zastapic młodszy o 9 lat Moniuszko.Stanisław Moniuszko (1819—1872) muzyki uczył sie u A. Freyera w Warszawie, D.Stefanowicza w Minsku, wreszcie u C. F. Rungenhagena w Berlinie, gdzie dał sie poznac jakokompozytor (I Kwartet smyczkowy. Msza, piesni).

W...