GRZEPSKI, Grepsius STANISŁAW

ur. 1524 w Grzebskuk. Mławy, zm. 1 XII 1570 w Krakowie, humanista, hebraísta,matematyk.

Od 1537 studiował w Akademii Krak.; 1549 z powodu zamieszekstudenckich opuścił Kraków i 1551 przebywał weWrocławiu i Królewcu; początkowo był zwolennikiem erazmianizmu(—> Erazm z Rotterdamu III), później uległ...

GRZĘDA STANISŁAW ks.

ur. 8 V 1882 w Zębcowie k.Ostrowa Wlkp., zm. 12 XI 1939 w Paterku k. Nakła, działaczspołeczny.

Po studiach filoz.-teol. w Poznaniu i Gnieźnie orazprzyjęciu 1904 święceń kapł. był wik. w Nowym Tomyślu (do1907) i Rozdrażewie (1908); jako wik. w Ostrowie Wlkp. (1908-10) prowadził działalność...

Stanisław Trembecki (1739 - 1812)

Gdyby prawdą było, że jak uczył Boileau, ideałem poezji jest, aby była piękną prozą, to największym poetą polskim za Stanisława Augusta byłby jego szambelan i wierny sługa, Stanisław Trembecki, z ziemi proszowskiej (urodzony w roku .

Figura to bardzo pod względem moralnym nieciekawa: umysł -...

Stanisław Trembecki - Bajki

W pełnym swoim blasku zajaśniało władztwo Trembeckiego nad językiem i stylem w niektórych jego przekładach, zwłaszcza w tłumaczeniu komedii Woltera Syn marnotrawny (1780) oraz w bajkach. Napisał ich Trembecki niecałe piętnaście, ale stanowią one wspaniałą ozdobę poezji stanisławowskiej i...

Stanisław Trembecki - Wierszyki ulotne oraz listy i odezwy poetyckie

Z oryginalnych utworów Trembeckiego zasługują na wyróżnienie wierszyki ulotne oraz listy i odezwy poetyckie.

Wierszyki ulotne należą przeważnie do poezji anakreontycznej, którą nazwa­no tak od poety greckiego Anakreonta (w VI wieku przed Chrystusem), śpiewaka radości życia: nade wszystko miłości i...

Stanisław Trembecki - Poematy: Polanka, czyli poema wiejskie - Powązki, idylla - Sofiówka, w sposobie topograficznym opisana wierszem

Odrębne stanowisko wśród utworów Trembeckiego zajmują trzy poematy opisowe, wszystkie pisane wierszem trzynastozgłoskowym: krótka, obejmująca nie­całe sto pięćdziesiąt wierszy Polanka, czyli poema wiejskie, nieco dłuższe (przeszło dwieście wierszy) Powązki, idylla i najdłuższa (przeszło...

HALKO STANISŁAW ks.

ur. 24 XII 1885 w Miżanach k.Oszmiany, zm. 1943 w Oświęcimiu, działacz polit, i oświatowy.

Po przyjęciu 1908 święceń kapł. w Wilnie kontynuowałstudia we Fryburgu Szwajc., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii;jako duszpasterz kolonii franc. i niem. w Białymstokuprowadził równocześnie działalność...

HATTEN ANDRZEJ STANISŁAW bp.

ur. 31 VIII 1763 wLimitach k. Ornety, zm. 3 I 1841 we Fromborku.

Pochodziłze spolszczonej rodziny warm.; kształcił się u jezuitów w Braniewie,w seminarium księży misjonarzy w Warszawie i seminariumduch. w Braniewie; 1783-86 studiował w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z prawa kan. i przyjął...

HEBANOWSKI STANISŁAW

ur. 25 I 1912 w Brzostkowiek. Jarocina, zm. 18 I 1983 w Szczecinie, reżyser i krytyk teatralny,pisarz, tłumacz.

Studiował 1929-31 prawo, a nast. 1931-35 historię sztuki ifilozofię na uniw. w Poznaniu. Po II wojnie świat, związanyz życiem teatralnym Poznania; 1948-59 i 1963-69 był kierownikiemlit. Teatru...

Stanisław Staszic, Józef Wybicki, Andrzej Zamoyski

Na ostatnie lata niepodległości Polski, zwłaszcza na epokę Sejmu Cztero­letniego, przypada świetny rozkwit literatury politycznej, na którą się składają zarówno duże książki i traktaty, jak małe broszury i świstki ulotne oraz mowy sejmowe. Przez mądrość swoją i miłość ojczyzny jest ta...

Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

«Czym dla upadłej, zaprzedanej i zawojowanej Grecji był Demostenes, tym dla gubiącej się i gubionej Polski - Staszic.>> Nie ocalił wprawdzie Polski, jak Demo­stenes nie ocalił Grecji, ale rzucił w przyszłość ziarna gorącego patriotyzmu i szla­chetnej demokracji, które będą wydawały plon w Polsce...

Stanisław Staszic - Ród Ludzki

Od wczesnych lat rozmyślał Staszic nad historią całej ludzkości i zaczął, jak mówi w swej autobiografii, «szukać przyczyny źródłowej... pokrzywdzenia i zbo­czenia towarzystw ludzkich z drogi szczęścia». Pobudką do tych rozmyślań był widok niesprawiedliwości względem mieszczan i chłopów we...

HERKA KLEMENS STANISŁAW ks.

ur. 1713 w Krakowie,zm. 8 X 1759 tamże, filozof, prawnik, kaznodzieja.

Na AkademiiKrak. otrzymał 1729 stopień bakałarza, a 1731 magistra;1734-48 wykładał na wydziale filoz.; 1736 przyjął święceniakapł. i 1748-52 był rektorem Akademii Lubrańskiegow Poznaniu; po powrocie do Krakowa wykładał...

HOZJUSZ STANISŁAW kard.

ur. 5 V 1504 w Krakowie,zm. 5 VIII 1579 w Capranica k. Rzymu, teolog, czołowyprzedstawiciel kat. reformy w XVI w., sługa Boży.

1. Ż y c i e i d z i a ł a l n o ś ć - W 1512 przeniósł się z rodzicamido Wilna, a 1519 zapisał się na Akademię Krak., gdzie1524 uzyskał stopień bakałarza, nast. pełnił...

HOZJUSZ STANISŁAW JÓZEF bp.

ur. 1674 na Warmii,zm. 13 X 1738 w Warszawie. Kształcił się u jezuitów w Reszlu,Braniewie i Krakowie; 1694-98 studiował w Rzymie i tamuzyskał doktorat prawa, a 1713 teologii. Zgromadził wielebeneficjów; od 1718 był sufraganem przem., a 1719 gen. administratorembpstwa krak.;

dzięki poparciu udzielanemu...

HUET STANISŁAW ks.

ur. 8 VII 1904 we Lwowie, zm.13 III 1961 w Warszawie, pastoralista, teolog moralista, działaczspołeczny.

Studiował teologię w Wiedniu, a nast. we Lwowie, gdziewstąpił do seminarium duch.; 1926 uzyskał doktorat filozofiina Gregorianum; 1927 przyjął święcenia kapł., po czym kontynuowałstudia teol. na...

ICIEK STANISŁAW ks.

ur. 30 X 1882 w Dorr (stan Michigan),zm. 17 III 1944 w Nowym Jorku, działacz polonijny,redaktor i kaznodzieja.

Studia filoz.-teol. odbył w pol. seminariumduch. w Detroit i seminarium św. Pawła w Saint Paul(Minnesota); po przyjęciu 1905 święceń kapł. był do 1916prob, w Duluth; organizował ochotników do...

DĄBEK Stanisław (1892 - 1939)

Ja nie skapituluję!

Absolwent prawa, nauczyciel, w latach 1914-1918 w wojsku austriackim, a odroku 1918 roku - w polskim. W okresie międzywojennym pełnił różne funkcjedowódcze, od 1932 roku w stopniu pułkownika. 23 lipca 1939 roku objął dowództwoMorskiej Brygady Obrony Narodowej, a podczas kampanii...

PADLEWSKI Stanisław (1857 - 1891)

Na nic spisek

Używał pseudonimów Dyzek i Otto Hauser. Był działaczem ruchu robotniczego.Jako dziewiętnastolatek uczestniczył w wałkach o niepodległość Bośni. Działał wKrakowie i w Poznaniu. Sporo czasu spędził w więzieniach pruskich (1882-1886), anastępnie rosyjskich.

W 1890 roku organizował...

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885 - 1939)

Uniknąć okropności

Pisarz i malarz, którego samobójcza śmierć we wrześniu 1939 roku obrosłalegendami, symboliką i jest chyba tiajbardziej znanym oraz najczęściej analizowanymtego typu przypadkiern wśród polskich artystów. Niewątpliwie więc zasługuje nabardziej szczegółowe potraktowanie. Witkacy...