Stanisław August

Czytaj Dalej

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Stanisław August jednak poszedł na ustępstwo Katarzynie II i uznał utratę części ziem. Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. Stanisław August uczynił wiele dla Polski w rozwoju kultury i sztuki.

Stanisław August Poniatowski - Działalność publiczna

W tej niezwykle trudnej sytuacji król Stanisław August szukał szansy na zachowanie choć resztki suwerenności okrojonej Rzeczpospolitej. Ostateczne porozumienia, na mocy których Warszawa znalazła się we władaniu Prus, podpisano w 1795 roku a Stanisław August abdykował miesiąc później.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Stanisław August Poniatowski, zwany zdrajcą lub królem gamratek, sam pomagał i rzetelnie wszystkich autorów wspierał w pisaniu tej najsłynniejszej, pierwszej w Polsce i drugiej na świecie konstytucji.

Stanisław August Poniatowski - Władca prywatnie

W późniejszym okresie Stanisław August, już jako władca, miał stale do czynienia z carycą. Po abdykacji ostatnie dwa lata życia spędził Stanisław August w Petersburgu.

Stanisław August Poniatowski - I ROZBIÓR POLSKI: PRZYZWOLENIE STANISŁAWA

Sam Stanisław August zgodził się na rozbiór i kontrolę rosyjskiego ambasadora, lecz czy miał inne wyjście? Stanisław August starał się wybrać mniejsze zło i uchronić część polskich ziem i majątku narodowego.

Stanisław August Poniatowski

Ponad 200 lat temu, 12 lutego 1798 roku zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski.

Stanisław August Poniatowski - PIERWSZE REFORMY

Czartoryscy (i król Stanisław August oczywiście) podjęli częściowo tylko udaną próbę reformy państwa.

Stanisław August Poniatowski - KRÓL POLSKI MECENASEM KULTURY

Choć wiele osób spiera się, czy Stanisław August był dobrym politykiem, nikt nie zaprzecza, że był wybitnym mecenasem sztuki.

Stanisław August Poniatowski - Bilans panowania

Stanisław August skazany został przez los na rolę figuranta i biernego obserwatora tragicznych wypadków i likwidacji państwa.

Stanisław August Poniatowski

  - urodził się w roku 1732 - zmarł w roku 1798 - poprzednik: August III Wettin - następca: nie miał, był ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów - syn Stanisława Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego i Konstancji Czartoryskiej

Stanisław August Poniatowski - URODZENIE

Urodził się w 1732 roku ze Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Ojciec był pułkownikiem wojsk króla Stanisława Leszczyńskiego, a później kasztelanem krakowskim, co przyniosło wzrost znaczenia rodu. Stanisław otrzymał staranne wykształcenie, wiele podróżował. Jako krewny Czartoryskich brał czynny...

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

Sejm konwokacyjny w roku 1764, pod osłoną wojsk rosyjskich i nadwornych wojsk Czartoryskich, bez trudu ogłosił Stanisława Augusta Poniatowskiego królem.

Stanisław August Poniatowski - KONSTYTUCJA: ZMAGANIA PONIATOWSKIEGO

Król wykorzystywał każdą okazję do reformowania Polski. Gdy Rosja wdała się w wojnę z Turcją Poniatowski postanowił działać. Zaproponował Rosji sojusz polsko rosyjski w zamian za zgodę na ograniczone reformy ustrojowe oraz zwołanie sejmu dla zniesienia Liberum Veto (po pierwszym rozbiorze Rosja...

Władysław Stanisław Reymont - krótka biografia

Władysław Stanisław Reymont (właśc. Rejment) żył w latach 1867—1925. Syn wiejskiego organisty, w młodości próbował różnych zawodów — krawca, kolejarza, wędrownego aktora. W 1893 roku osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę publicystyczną i pisarską. Powstawały wówczas naturalistyczne opowiadania...

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Ostatnie dzieła to autorski przekład Cyda Corneille'a i nie ukończony dramat Zygmunt August.

GRZMOT-SKOTNICKI STANISŁAW (1894-1939) - generał

Żołnierz Legionów Polskich od 1914 r., internowany w 1917 r. Po I wojnie światowej wyjechał do Francji, gdzie studiował w Szkole Jazdy w Saumur. Odwołany do kra­ju, brał udział w wojnie polsko--bolszewickiej w 1920 r. W okresie międzywojennym dowodził bryga­dami kawalerii: Baranowicze, No­wogródzką...

KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...

POPŁAWSKI STANISŁAW (1902-1973) - generał

Oficer Armii Czerwonej od 1920 r., we wrześniu 1944 r. został skierowa­ny do Wojska Polskiego; od listopa­da 1944 r. był dowódcą 2 armii WP. 28 grudnia 1944 r. przejął dowodze­nie 1 armią. Po wojnie był dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego, do­wódcą wojsk lądowych i wicemini­strem obrony narodowej. W...