Stanisław

Czytaj Dalej

GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka

GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka, ur. ok. 1493 w Bochni, zm. w pocz. 1562 w Krakowie, poeta. Mieszczanin, wuj i protektor Ł. Górnickiego, 1530-ok. 1547 kapelan Zygmunta Starego, 1537 proboszcz w Małagoszczy, 1543-54 prepozyt w Wieliczce, od 1546 proboszcz kościoła Św. Szczepana...

Stanisław ze Skarbimierza

 

Koncepcja państwa-organizmu

 

Miała ona odległe korzenie, sięgające V- wiecznej Grecji starożytnej. Operowali nią zarówno Platon, jak Arystoteles. Platon zastosował także do organizmu państwa pojęcie zdrowia i choroby.

Teoria ta rozpowszechniła się w Rzymie poprzez dzieła m.in...

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Jest to postać, o której można dużo powiedzieć. Wielu historyków postrzega tego króla za symbol zdrady narodowej np.J.Lelewel, J. Szujski czy T.Korzon. W zupełnie inny sposób oceniają go współcześni historycy: E. Rostworowski, A. Zahorski, K. Zieńkowska, zwracając uwagę na jego dokonania w zakresie kultury i sztuki. W oparciu o źródło dekretu z września 1772 roku zaborców Polski,

Stanisław Lem

„ Jedni widzą w nim pierwszej wielkości gwiazdę, innym myli się z księżycowym pojazdem, ja zaś sądzę, że to fantazja - ze Lema po prostu nie ma" - tymi słowami rozpoczyna się jedna z książek poświęconych twórczości Stanisława Lema.

O tym, że zjawisko „Lem" rzeczywiście budzi wiele emocji...

Stanisław August Poniatowski - Działalność publiczna

 

Stolnik litewski, Stanisław Poniatowski, pełnił funkcję sekretarza przy pośle angielskim w Petersburgu. Po kilku latach sam został posłem elektora saskiego Augusta III na dworze rosyjskim. Związany był z Familią, stronnictwem Czartoryskich.

Po śmierci Augusta III Wettina Katarzyna II była...

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Stanisław Leszczyński

 

Ur. 1677, zm. 1766, król Polski 1704-09, elekt w 1733, książę Lotaryngii i Baru od 1736. Stanisław Leszczyński po­chodził z wpływowej w Rzeczypospolitej ro­dziny magnatów wielkopolskich. Starannie wykształcony, lecz o miernych zdolnościach politycznych, ulegał wpływom otoczenia. Po odbytej we wczesnej...

Stanisław August Poniatowski - Władca prywatnie

 

Stanisław Antoni Poniatowski urodził się w 1732 roku (imię August przyjął po elekcji). Jego matką była ambitna kobieta, Konstancja Czartoryska, a ojcem Stanisław, twórca wielkości rodu Poniatowskich, związany przez małżeństwo z Familią Czartoryskich. Ojciec był mądrym i zręcznym politykiem...

Święty Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka, kleryk. Urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synemkasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Nagłe...

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Ponad 200 lat trwa spór o ostatniego polskiego władcę i nic nie wskazuje na to, żeby miał się kiedykolwiek zakończyć.

Wzbudzający niezmiennie tak wiele emocji król panował w latach 1764-95. Wybrany drogą 'wolnej' elekcji (pod murami miasta stołecznego Warszawy stały rosyjskie wojska), ten syn...

Stanisław Leszczyński - Działalność publiczna

 

Początek działalności politycznej Leszczyńskiego stanowiło objęcie funkcji poselskiej. Wykazał się wtedy zręcznością w łagodzeniu zaognionych spraw i sporów między magnatami.

W czasie drugiej wojny północnej, w którą Rzeczpospolitą wplątał August II Sas, Szwedzi zajęli znaczne terytoria...

STANISŁAW

Słowiańskie imię męskie oznaczające kogoś, kto będzie sławnym a. kto jest sławą swego stanu (lub jest sławny z powodu swego stanu 'namiotu'?). Z imion rodzimych najpopularniejsze były te, które weszły do kalendarza chrześc., bo nie podlegały zarzutowi pogaństwa. Imię Stanisław przez stulecia...

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany również jako Witkacy (kontaminacja nazwiska i imienia), był człowiekiem bardzo wszechstron­nym: twórcą literatury, malarzem, filozofem, teoretykiem sztuki. Uro­dził się w Warszawie 24 lutego 1885 r., zmarł 18 września 1939 r. w Jeziorach na Polesiu. Jego rodzice...

Stanisław Wyspiański

Autor Wesela, Nocy listopadowej, Wyzwolenia i wielu innych dramatów, znanych bywalcom polskich teatrów (a także sporej liczby sztuk mało grywanych), związany był ze sceną nie tylko ze względu na charakter swojej twórczości. Nie tylko projektował scenografię, malował portrety aktorów w ich scenicznych...

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) był jedną z najbardziej niezwykłych i wszechstronnych osobowości artystycznych w Polsce pierwszej połowy XX w. Twórczość tego malarza, dramaturga, prozaika i filozofa obfitowała w paradoksy.

Witkiewicza trudno zaliczyć do jakiegokolwiek prądu w sztuce - tylko...

Stanisław Leszczyński - Władca prywatnie

 

Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku. Był synem wielkiego podskarbiego koronnego, Rafała Leszczyńskiego i Anny Jabłonowskiej. Pochodził z wpływowego rodu magnatów wielkopolskich, którego przedstawiciele od pokoleń dzierżyli godności senatorskie i ministerialne.

Jego rodzina była...

BEDNARSKI STANISŁAW SJ

ur. 9 IV 1896 w Nowym Sączu, zm. 16 VII 1942 w Dachau, Historyk, redaktor, pisarz.

Do zakonu wstąpił 1910; po przyjęciu 1922 święceń kapł.studiował do 1926 polonistykę i historię na UJ, na którym1932 uzyskał doktorat; był redaktorem mies. „Sodalis Marianus"oraz „Wiara i Życie" (1924-29, 1933-34)...

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW ks.

ur. 23 III 1791 w Janowie k. Winnicy (na Podolu), zm. 3 IX 1846 tamże, Pisarz, kaznodzieja.

Studia prawnicze odbył na Uniw. Wileńskim; 1812 przebywał w Petersburgu, gdzie wstąpił do loży masońskiej; od 1816 był urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagr. i kamerjunkrem dworu w Petersburgu, gdzie zaprzyjaźnił...

Literatura XVIII wieku - Czasy saskie - Marcin Matuszewicz, Kasper Niesiecki, Benedykt Chmielowski, Wojciech Bystrzonowski, Józef Baka, Józef Andrzej Załuski, Wacław Rzewuski, Elżbieta Drużbacka, Stanisław Leszczyński

W całej historii Polski nie ma okropniejszej, bardziej upokarzającej epoki, jak czasy panowania dwóch Sasów, Augusta II i jego syna, Augusta III. Już w wieku XVII było źle, już triumfowała anarchia i złota wolność, ale przynajmniej gospo­darzami Polski byli Polacy, a jeśli chcieli gospodarować...

KOZŁOWSKI STANISŁAW, pseud. Adam Flis, Stanisław Brochwicz

KOZŁOWSKI STANISŁAW, pseud. Adam Flis, Stanisław Brochwicz, ur. 18 II 1860 w Warszawie, zm. 211922 w Nałęczowie, dramatopisarz. W 1886 otrzymał za dramat Albert, wójt krakowski (debiut) pierwszą nagr. w konkursie im. W. Bogusławskiego, co spotkało się jednak z kryt. oceną prasy i warsz. środowiska...

KUJOT STANISŁAW, pseud. Stanisław Kostka

KUJOT STANISŁAW, pseud. Stanisław Kostka, ur. 13 XI 1845 w Kiełpinie pod Tucholą, zm. 5 XII 1914 w Grzybnie pod Chełmnem, pomorski historyk i powieściopisarz; ksiądz. W 1872-93 prof. gimn. biskupiego w Pelplinie, nast. proboszcz w Grzybnie. W 1875 współzałożyciel, od 1897 prezes TNT, 1908 inicjator...