Stanica

Czytaj Dalej

STANICA

stanica, ukr. Stanice u śrdw.

Stanica

1) budowla obronna służąca jako pomieszczeniedla małych oddziałów wojska, zwł. strzegącychgranic; w Polsce również strażnica graniczna;obszerny, drewn. budynek, przeważnie bez wewn. podziałów,otoczony oparkanionym, obszernym dziedzińcem,ze stajniami;

2) w daw. Rusi domy zajezdne,siedziby urzędów...