Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

Pomimo różnic w sposobie podejścia do usprawniania oraz zwalczania spastyczności wiele z tych metod zawiera elementy wspólne, stanowiące dziś kanony postępowania fizjoterapeutycznego osób dotkniętych spastycznością [3]. stabilizuje kończynę w stawie biodrowym i kolanowym, ułatwiając choremu stanie i chodzenie [2, 4].

Oddziaływanie krioterapii ogólnoustrojowej na stan psychiczny człowieka

Sugeruje to dłuższe utrzymywanie się skutków leczenia i stanowi dodatkowy argument przemawiający za tym, iż badania te powinny być kontynuowane.

Rola wody w organizmie

Będąc prawie idealnym rozpuszczalnikiem woda stanowi środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie przebiegają w organizmie; jest także substratem (w procesach trawiennych) lub produktem końcowym wielu reakcji biochemicznych. Woda jest nieściśliwa i dzięki temu stanowi ochronę, np.

Bilans wody w organizmie

Zawartość wody w organizmie dorosłego człowieka powinna być utrzymywana na stałym poziomie, co oznacza, że bilans wody powinien być zerowy. Tylko w okresie wzrostu i w czasie ciąży dodatni bilans wody jest zjawiskiem fizjologicznym.

Źródłem wody dla organizmu (tab. 4.4.6) są przede wszystkim napoje...

Skutki niedoboru wody w organiźmie

Dla zachowania homeostazy ustrojowej ważny jest nie tylko bilans, ale także utrzymanie fizjologicznych wielkości przestrzeni 'wodnych oraz ciśnienia osmotycznego w tych przestrzeniach. Istotną rolę w utrzymaniu objętości osocza odgrywa jon sodowy, a objętości komórek —jon potasowy, natomiast w...

Zapotrzebowanie na wodę

Indywidualne zapotrzebowanie na wodę może różnić się dość znacznie w zależności od: wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Zapotrzebowanie na wodę wyznaczane jest przez konieczność pokrycia strat obligatoryjnych i rozcieńczenia produktów metabolizmu wydalanych...

Woda

Woda jest niezbędna do życia. Każde istnienie jest od niej uzależnione i wszystko, co żyje, ją zawiera. Przeciętny człowiek może przeżyć bez jedzenia trzy tygodnie, ale bez wody tylko trzy dni. Woda ma na liście potrzeb numer jeden. Z poszukiwaniem wody nic można czekać do chwili, aż jej zabraknie...

Pozyskiwanie wody z roślin

który stanowi prawdziwy zbiornik życiodajnego napoju.

Samochód pod wodą

Jeśli można, należy opuścić samochód, zanim się pogrąży, ponieważ nie następuje to natychmiast, gdyż napełnianie się samochodu wodą trwa jakiś czas. Napór wody z zewnątrz sprawia, że bardzo trudno jest otworzyć drzwi, trzeba więc, jeśli to możliwe, opuścić szybę i wyczołgać się przez...