Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - DEMOKRACI I REPUBLIKANIE

Już w końcu XVIII w. wytworzyły się w Stanach dwie partie: demokratyczna i republikańska. Kilkadziesiąt lat później partia republikańska osiągnęła przewagę na północy a demokratyczna na południu. W partii demokratycznej dominowali ludzie o poglądach konserwatywnych. Chcieli oni zapobiec wszelkim...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - WALKA Z NIEWOLNICTWEM

Dla gospodarki przemysłowej praca niewolników nie miała znaczenia. Nic więc dziwnego , że wśród społeczeństwa Północy powstał ruch zwany abolicjonizmem, domagający się zniesienia niewolnictwa.

Początkowo miał on podłoże tylko humanitarne i nie przedstawiał większej siły politycznej. Jednakże w...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - RYWALIZACJA DEMOKRATÓW I REPUBLIKANÓW

Obie partie starały się o uzyskanie przewagi. Ponieważ stany "wolne" (te w których nie było niewolnictwa) rozwijały się szybciej niż "niewolnicze" południowcy chcieli , aby w nowo tworzonych zachodnich stanach wprowadzono niewolnictwo. W ten sposób bowiem mogliby utrzymać swoją przewagę.

W 1820 zawarto...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ABRAHAM LINCOLN

Napięcie stosunków między Północą a Południem doszło do szczytu w 1860 roku. Prezydentem wybrany został wówczas republikanin Abraham Lincoln. Był on synem ubogich farmerów i dzięki własnej ciężkiej pracy osiągnął pozycję znanego adwokata. Ponieważ Lincoln pragnął stopniowego likwidowania...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - SECESJA POŁUDNIA

Już w końcu 1860 jeden z najbardziej niewolniczych stanów , Karolina Południowa ogłosił wystąpienie (czyli secesję) z Unii. Na początku 1861 roku 11 stanów południowych po wystąpieniu z Unii utworzyło KONFEDERACJĘ POŁUDNIOWĄ ze stolicą w Richmond i wybrało własnego prezydenta Jeffersona Davisa. W...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - STANOWISKO PAŃSTW EUROPEJSKICH

że stanom niewolniczym sprzyjać będą państwa Europy Zachodniej.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZNIESIENIE NIEWOLNICTWA

Lincoln początkowo za swój cel uważał utrzymywanie jedności państwa a nie likwidację niewolnictwa. Nie on rozpoczął wojnę a nawet po jej wybuchu gotów był szukać kompromisu. Ostatecznie jednak 1863 ogłosił akt o zniesieniu niewolnictwa na obszarze zbuntowanych stanów niewolniczych (w całych Stanach...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - AKT O "DOMOSTWACH"

Ważne również było ogłoszenie w 1862 ustawy o "domostwach". Pozwalała ona zajmować niemal za darmo działki ziemi na wolnych dotąd terenach. Dzięki niej uzyskano poparcie dla Unii ze strony mas ludności w samych Stanach a później także napływ licznych rzesz imigrantów którzy liczyli na osiedlenie się...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZWYCIĘSTWO UNII

Przewaga militarna wojsk Północy stawała się coraz większa , pod koniec wojny były one dwa razy silniejsze niż oddziały konfederacji. Jeszcze wyraźniejsza była przewaga gospodarcza Unii. W takiej sytuacji klęska Południa była nieunikniona.

Nie pomógł talent wojskowy dowódcy Konfederacji Roberta Lee...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - SKUTKI WOJNY SECESYJNEJ

Zwycięstwo Unii oznaczało bardziej jednolite rządy w całym kraju co ułatwiało rozwój polityczny i gospodarczy (uprawnienia władz stanowych pozostały zresztą i nadal dość szerokie).

Słówka i zwroty - Biuro rzeczy znalezionych

Słownik:

a gents/ ladies umbrella

a ruck sack (backpak)- plecak

a samsonite type lock

briefcase- neseser

bumbag- piterek

convas- płótno

digital lock- zamek cyfrowy

soft/ tought

travel bag = traveller’s bag- torba podróżna

velcro fastening-...

Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty.

Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

Wynajmujący odpowiadał za wady fizyczne i z tytułu ewikcji oraz ponosił koszty utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku oraz miał prawo zastawu na rzeczach wniesionych do najętego domu.

Kilka zastawów na jednej rzeczy

Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. Wyjątek stanowiła hipoteka uprzywilejowana, jej wierzyciel był zawsze na czele.

Najem rzeczy (locatio - conductio rei)

Najem rzeczy polegał na tym, że wynajmujący (locator) zobowiązywał się wydać najemcy (conductor) określoną rzecz do czasowego używania (ewentualnie z prawem do pobierania pożytków), najemca zaś zobowiązywał się do płacenia umówionego czynszu.

Pojęcie i rodzaje rzeczy

Kolejnym podziałem rzeczy był podział na: res in patrimonio – dopuszczalne do obrotu gospodarczego res extra patrimonium – wyjęte z obrotu prawnego Z kolei res in patrimonio dzieliły się na (podział ten zniósł Justynian): res mancipi – rzeczy szczególnie wartościowe: grunty w Italii, niewolnicy, zwierzęta (woły, konie, osły, muły), a także służebności gruntów wiejskich, które należały do ...

Przerobienie rzeczy

Od Paulusa datuje się opinia pośrednia (media sententia), którą przyjął ostatecznie Justynian: jeżeli rzecz da się przywrócić do stanu pierwotnego, to właścicielem nowo powstałej rzeczy pozostaje właściciel materiału; jeśli nie – to nowa rzecz należy do przetwórcy (jeśli przetworzył w dobrej wierze).

RZECZY – POJĘCIE I PODZIAŁY

Podział rzeczy res corporalis na: pojedyncze, stanowiące organicznie związaną lub jednorodną całość; złożone – corpus ex cohaerentibus – składające się z części składowych, połączonych w jedną całość, Do odzyskania bezprawnie zabranych rzeczy będących teraz częściami składowymi (cegły – domu sic) można było użyć skargi actio ad exhibendum, jeśli tylko można było wyłączyć tą rzecz ...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu).

BEZPRAWNE USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY

Wymogiem jej zastosowania było: bezpośrednie oddziaływania na rzecz; rzecz musiała zostać rzeczywiście uszkodzona; szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania; szkoda wyrządzona była bezprawnie.