Stalinizm

Stalinizm

Czytaj Dalej

Kult jednostki i cechy stalinizmu do 1953 r.

Stalinizm w jego skrajnej ideologicznie i ustrojowo formie wprowadził Mao Tse-tung (Mao Zedong) w Chinach w latach 1949-1976, E.

Hitleryzm i Stalinizm

Hitleryzm i stalinizm jako przykłady zorganizowanych dyktatur Hitleryzm i stalinizm były ideologiami, które odcisnęły wielkie piętno na życiu ludzkiej społeczności w XX wieku.

Stalinizm - Informacje Ogólne

Już w 1944 roku krymscy Tatarzy, buddyjscy Kałmukowie i cztery narodowości kaukaskie: Czeczeńcy, Inguszowie Stalinizm w Polsce rozwiną się na dużą skalę.

Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży

Narrator (mówiący o sobie: ja) staje się w tym utworze świadkiem oskarżenia stalinizmu, a nawet więcej: całego systemu komunistycznego (przecież tzw.

Stalinizm w Polsce

Dlatego też okres od zakończenia wojny, aż do śmierci "Wielkiego Wodza" nazywamy okresem stalinizmu, bądź też terroru stalinowskiego. Reasumując, okres stalinizmu odcisnął się głębokim piętnem na społeczeństwie polskim.

Stalinizm - najważniejsze informacje

Słowo Stalinizm wzięło się od pseudonimu jednego z rządzących Rosją na początku XX wieku. Za koniec stalinizmu uważa się wystąpienie Nikity Chruszczowa na XX zjeździe KPZR w 1956 roku, gdzie poddał on ostrej krytyce okres władzy Stalina.

Stalinizm radziecki

Walka Stalina z unitami i podporządkowanie po wojniepatriarchatowi moskiewskiemu wszystkich prawosławnych w krajach demokracji ludowej stanowiąosobną kartę dziejów, wszakże metody stalinizmu - również w niszczeniu Kościoła katolickiego - stosowanojeszcze długo po śmierci Stalina (zm.