Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. Niestety “bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd dla których brakuje nam słów” (Jan Paweł II).

STAJE

Stajanie, staropolska miara długości, różna w różnych okolicach i czasach: staje milowe (miara drogowa) dzieliło się na 20 sznurów a. 0,9 km), staje nowopolskie, do 1818, równało się 1,067 m; jako miara gruntu dzieliło się na 3 sznury a.

Syn Boży staje się człowiekiem

" (KKP 456) Słowo Staje się ciałem, aby nas zbawić jednocząc nas z Bogiem.

Łasice, grono­staje, fretki, tchórze, norki i kuny

Łasice i ich bliscy krewni - grono­staje, fretki, tchórze, norki i kuny są grupą drapieżnych ssaków, której przedstawiciele występują na całym świecie, z wyjątkiem terenów Australii i Antarktydy.

Jacy ludzie stają się modelami i mają większą możliwość zarażania innych ludzi?

Kształtowanie tego elementu postawy zależy od modela, im silniejszym modelem ktoś się staje – tym większym cieszy się autorytetem, ma wyższą pozycję społeczną, z reguły są to osoby znaczące.

Kiedy orzeczenie staje się prawomocne

Przez prawomocność rozumie się stan, w którym orzeczenie jest ostateczne. W teorii procesu karnego nie ma zgodności co do tego, kiedy taki stan powstaje. Można tutaj wskazać dwa zasadnicze stanowiska. Wg jednego z nich prawomocność powstaje, kiedy orzeczenie jest już nieodwołalne w trybie zwyczajnych...

Dlaczego opakowania staja się coraz ważniejszym elementem strategii marketingowej?

Ponieważ:

opakowanie pełni funkcję promocyjną i informacyjno-identyfikacyjną

z jednej strony producent chce wyróżnić, promować swój produkt przez szczególne cechy opakowania, z drugiej chce produkować go po najniższych kosztach

opakowanie pełni funkcję ochronną towaru przed...