Poezja Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich

Jasne i czyste tony staffowskiej liry przerywają lata 1914-18. Tragedię wojny i okupacji przeżył Staff głęboko. Staff nie poddawał się rozpaczy, lecz wierzył w naród i jego trwanie mimo klęski.

Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa

Takiej filozofii szczęścia był Staff wierny do końca swego życia. Staff z nadzieją wita wolność, dzięki której "będzie znów mieszkać w swoim domu".

Młodopolska poezja L. Staffa – równocześnie bliska i daleka programowi epoki.

Pomimo, że w pierwszej fazie twórczości Staff zdecydowanie przeciwstawiał się dekadentyzmowi i typowo młodopolskim, pesymistycznym nastrojom, to jednak i on uległ w pewnym okresie wpływom myśli i konwencji modernistycznej.

"Z chałupy" J. Kasprowicza i "Kartoflisko" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu

Wierny takiemu widzeniu świata Staff dostrzegał piękno w kopaniu ziemniaków, opiewał zwyczajny pejzaż wiejski, trud drwala i siewcy, udój mleka.

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

(tytuł zaczerpnął Staff z wiersza K. MACIEJEWSKA Leopold Staff.

Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne

Dał Staff jedynie dowód na to, że chwilowo uległ powszechnemu nastrojowi dekadenckiemu, lecz szybko otrząsnął się i znalazł swoją drogę, po której już kroczył aż do śmierci.

UŚMIECHY GODZIN, tom poezji L. Staffa

dwa lata wcześniej zbiorze Gałąź kwitnąca ukształtował Staff nowy, klasycyst. MACIEJEWSKA Leopold Staff.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

  W swojej pracy usiłowałam przedstawić kilka możliwych sposobów interpretacji fragmentu wiersza Staffa podanego w temacie.

WIKLINA, tom poezji L. Staffa

JASTRUN Ostatni Staff, w: Między słowem a milczeniem, W. MACIEJEWSKA Powojenny Staff, „Przegl.

MARTWA POGODA, tom poezji L. Staffa

Pisząc o najcięższych doświadczeniach swego wieku Staff w sposób charakterystyczny dla swej postawy broni wiary w człowieka i jego twórcze możliwości. Staff Wybór poezji, Wr.

WYSOKIE DRZEWA, tom poezji L. Staffa

Staff Wybór poezji, Wr.

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia

; ciekawym chwytem jest klamrowa budowa: "Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa"; klasyczny 13-zgłoskowiec; "Kartoflisko": klasyczna forma, wzniosły język - tematyka banalna - zbieranie kartofli; bardzo realistyczny obraz, bogaty w szczegóły, oddziałuje na wyobraźnię; nastrój powagi, smutku (pora roku - jesień; kolorystyka, deszcz lekki, efekty dźwiękowe - krzyk wron, odgłos ziemniaków o kubły, epitety dobrane); prostymi środkami wyrazu oddaje ...

Leopold Staff (1878 — 1957)

W okresie Młodej Polski wydał Staff następujące zbiory poezji: Sny o potędze (1901), Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godzin (1910), W cieniu miecza (1911), Łabędź i lira (1914).

POECI MŁODEJ POLSKI - LEOPOLD STAFF

Staff czuje się wybrańcem boskiej sztuki.

Humanizm wierszy Leopolda Staffa

Staff czuje się wybrańcem boskiej sztuki.

STAFF LEOPOLD

STAFF LEOPOLD, ur. ORTWIN U podstaw staffizmu, w: Żywe fikcje W.