Stado hodowlane

Grupa zwierząt przeznaczona do reprodukcji o określonym kierunku użytkowania, pozostająca pod działaniem metod hod.

Stado zamknięte

, do którego nie wprowadza się obcych genów i genotypów zwierząt z zewnątrz stada; kojarzenie zwierząt w s. prowadzone jest tylko w obrębie stada podstawowego.