DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

Ostatecznym potwierdzeniem, że gen TDY jest istotnie zaangażowany w determinację płci u ssaków, było doświadczenie wykonane w 1991 roku na myszach.

Preparowanie ssaków

Skórę ssaków można jednak myć i konserwować, toteż nie jest konieczne tak dokładne przygotowanie jej jak w przypadku ptaków. U ssaków wielkości wiewiórki lub kuny nie trzeba oddzielać skóry od czaszki.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ nerwowy i narządy zmysłów

robakiem; pokryty dobrze wykształconą, trójwarstwową korą móżdżku - rdzeń przedłużony normalnie rozwinięty z charakterystycznym dla owodniowców wygięciem - z mózgu ssaków wychodzi 12 par nerwów czaszkowych - narząd węchu - większość makrosomatyczne; mikrosomatyczne - płetwonogie, walenie fiszbinowe; anosomatyczne - walenie zębowe - narząd wzroku - dobrze rozwinięty (u gatunków podziemnych mogą zredukowane ...

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ oddechowy

- ssaki są zwierzętami wyłącznie płucodysznymi - endotermia ssaków wymaga wysokiego poziomu metabolizmu - duże zapotrzebowanie na tlen - zwiększenie powierzchni wymiany gazowej - usprawnienie mechaniki wentylacji płuc - każde płuco ssaka zbudowane jest z płatów - prawe z trzech, a lewe z dwóch - bardzo rozgałęzione drzewo skrzelowe - oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe, te zaś na segmentowe, w ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ krążenia

Węzeł zatokowo - przedsionkowy - rozrusznik serca) - w prawym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka trójdzielna - w lewym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka dwudzielna - serce ssaka jest relatywnie dwa razy mniejsze od serca ptaka - na prawym przedsionku ssaków nie występuje nawet szczątkowa zatoka żylna - do prawego przedsionka uchodzą dwie żyły główne (u ptaków trzy) - do lewego ...

Rozmnażanie ssaków

Ssaki łożyskowate nie wytwarzają błon skorupkowatych. Rząd owadożernych to najbardziej pierwotne obecnie z żyjących ssaków łożyskowatych.

Ssaki szybujące

Jednak kilka, czasami oddalonych od siebie, grup ssaków potrafi pokonywać ślizgiem całkiem spore odległości. Latające ślizgiem w powietrzu ssaki pokonały ten problem w dużej mierze dzięki rozwojowi fałdów skóry rozciągających się od przednich do tylnych kończyn.

Ssaki owadożerne - Almiki i tenreki

Do tenreków należy naj­większy obecnie żyjący gatunek ssaka owadożernego. Tenreki i almiki tworzą bardzo zróżnicowaną grupę ssaków owadożernych.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Szkielet

obręcz barkowa i kończyny przednie - redukcja liczby elementów; brak kości kruczych - w podstawowym ustawieniu kończyn przednich (pozycja nawrotna) kości przedramienia ulegają skrzyżowaniu, a grzbiet dłoni ustawiony jest do przodu - u prymitywnych ssaków istniała możliwość odwracania przedramienia do pozycji odwrotnej (kości przedramienia nie są skrzyżowane, a kość promieniowa i kciuk zajmują położenie wewnętrzne - dłoń nadal skierowana do ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ pokarmowy

- szeroka baza pokarmowa - bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu - w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy - w mleku matki występuje białko - kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu) - heterodontyczne uzębienie i język - umięśnione wargi - z jamy gębowej pokarm trafia przez przełyk do żołądka, a stamtąd do dwunastnicy (wydzieliny trzustki i wątroby), jelito cienkie (ostateczne trawienie), jelito grube (resorpcja wody i formowanie mas ...

Oddychanie - SSAKI

Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. W płucach ssaków brak jest zupełnie wolnej jamy.

ŁOŻYSKOWCE, ssaki wyższe (Placentaiia, Eutheria)

Podgromada ssaków, obejmująca większość współcześnie żyjących rzędów. Cechą wyróżniającą łożyskowce spośród innych ssaków jest obecność dobrze rozwiniętego łożyska, które odżywia tkwiący w macicy zarodek.

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska.

SSAKI

SSAKI (Mammalia) — grupa kręgowców o wysocezróżnicowanej budowie zewnętrznej i wewnętrznej;silnie rozwinięta kora mózgowa;stałocieplne; skóra owłosiona; rozdziełnopłciowe;zyworodne; wyjątek stanowią egzotyczne ratunkissaków—dziobak i kolczatka, które są jajorodne.

CZŁOWIEK A INNE SSAKI

Organizm człowieka jest bardzo podobny do organizmów niektórych ssaków, np.