Ssaki kopytne

Ssaki kopytne

Czytaj Dalej

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Sagowce i podzwrotnikowe drzewa iglaste ustąpiły miejsca drzewom, które zrzucały liście, by uniknąć zagłady od  śniegów zimowych, oraz kwitnącym roślinom i krzewom, a tam gdzie ongi roiło się od gadów, coraz większa rozmaitość ptaków i ssaków owładnęła ich dziedzictwem.

Wiek ssaków

Najwcześniejsze ssaki z okresu kenozoicznego nie o wiele przewyższają objętością mózgu bardziej ruchliwe mięsożerne dinozaury, idąc jednak z biegiem wieków stwierdzamy u każdej grupy ssaków stały wzrost mózgu.

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Budowa ssaków: Wielkość, kształt ciała i wygląd zewnętrzny ssaków są niesłychanie zróżnicowane, zależne od przynależności systematycznej, występowania i trybu życia.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Pokrycie ciała

włosy - twory naskórkowe zbudowane z silnie zrogowaciałych komórek; - u gatunków morskich (walenie) jak i niektórych ssaków afrykańskich (słonie, nosorożce) owłosienie zanika - włos zbudowany jest z korzenia zanurzonego w pochwie włosowej i łodygi - u podstawy korzenia wykształca się specjalne zgrubienie - opuszka włosa, obejmująca łącznotkankową brodawkę odpowiedzialną za odżywianie opuszki - włosy mogą ulegać specjalnym ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Szkielet

obręcz miednicowa i kończyny tylne - miednica zbudowana z trzech dużych kości - mocna kość udowa z główką wchodzącą w panewkę stawu biodrowego - kość piszczelowa silniej rozwinięta od strzałkowej (u kopytnych zrośnięte) c.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ oddechowy

- ssaki są zwierzętami wyłącznie płucodysznymi - endotermia ssaków wymaga wysokiego poziomu metabolizmu - duże zapotrzebowanie na tlen - zwiększenie powierzchni wymiany gazowej - usprawnienie mechaniki wentylacji płuc - każde płuco ssaka zbudowane jest z płatów - prawe z trzech, a lewe z dwóch - bardzo rozgałęzione drzewo skrzelowe - oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe, te zaś na segmentowe, w ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ krążenia

Węzeł zatokowo - przedsionkowy - rozrusznik serca) - w prawym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka trójdzielna - w lewym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka dwudzielna - serce ssaka jest relatywnie dwa razy mniejsze od serca ptaka - na prawym przedsionku ssaków nie występuje nawet szczątkowa zatoka żylna - do prawego przedsionka uchodzą dwie żyły główne (u ptaków trzy) - do lewego ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

zatoki moczopłciowej - u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia - przyczyną rozchodzenia się dróg moczowych, pokarmowych i rodnych jest żyworodność - dymorfizm płciowy (samiec większy od samicy - wyjątki: walenie, hipopotamy, tapiry) - komórki jajowe ssaków są małe i zawierają mało materiału żółtkowego (wyjątek: stekowce) - większość ssaków wykazuje tylko okresową ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ pokarmowy

- szeroka baza pokarmowa - bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu - w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy - w mleku matki występuje białko - kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu) - heterodontyczne uzębienie i język - umięśnione wargi - z jamy gębowej pokarm trafia przez przełyk do żołądka, a stamtąd do dwunastnicy (wydzieliny trzustki i wątroby), jelito cienkie (ostateczne trawienie), jelito grube (resorpcja wody i formowanie mas ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ nerwowy i narządy zmysłów

robakiem; pokryty dobrze wykształconą, trójwarstwową korą móżdżku - rdzeń przedłużony normalnie rozwinięty z charakterystycznym dla owodniowców wygięciem - z mózgu ssaków wychodzi 12 par nerwów czaszkowych - narząd węchu - większość makrosomatyczne; mikrosomatyczne - płetwonogie, walenie fiszbinowe; anosomatyczne - walenie zębowe - narząd wzroku - dobrze rozwinięty (u gatunków podziemnych mogą zredukowane ...

DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

Ostatecznym potwierdzeniem, że gen TDY jest istotnie zaangażowany w determinację płci u ssaków, było doświadczenie wykonane w 1991 roku na myszach.

Oddychanie - SSAKI

Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. W płucach ssaków brak jest zupełnie wolnej jamy.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

Rozwój zarodka ssaków następuje wewnątrz organizmu W rozwoju wszystkich ssaków występują błony płodowe, a u ssaków łożyskowych wytwarza się łożysko.

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych.

Radiacja adaptacyjna ssaków

Ssaki żyjące w pobliżu wody mają podobne cechy do ssaków wodnych np. Przedstawicielem ssaków żyjących na pustyni jest dromader, czyli wielbłąd jednogarbny.

Rozmnażanie ssaków

Ssaki łożyskowate nie wytwarzają błon skorupkowatych. Rząd owadożernych to najbardziej pierwotne obecnie z żyjących ssaków łożyskowatych.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

Z nich to wzięło początek kilka linii rozwojowych z których każda odznaczała się mniej lub bardziej zaawansowanym zespołem cech ssaków i z tej racji otrzymały one nazwę gadów ssakokształtnych.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ssaki (Mammalia)

gruczoły podoczodołowe i między-palcowe u kopytnych, a także gruczoły w okolicy odbytu i otworu płciowego u większości ssaków.

Ssaki (Mammalia) - Informacje Ogólne

Cechą charakterystyczną ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. 4500 gatunków ssaków tworzących 19 rzędów systematycznych.

Ssaki – budowa

Kosmówka ssaków nie jest błoną gładką, a na jej zewn pow wykształcją się liczne kosmki. U niektórych ssaków kosmówka nie zrasta się z nabłonkiem macicy.