Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Budowa ssaków: Wielkość, kształt ciała i wygląd zewnętrzny ssaków są niesłychanie zróżnicowane, zależne od przynależności systematycznej, występowania i trybu życia.

Szkielety ssaków

Od momentu, gdy ssaki wy­kształciły się z grupy gadów ssakokształtnych, ich mózg powiększał się i przybierał coraz bardziej skomplikowaną budowę.

Ochrona ssaków morskich

Pojęcie „ssak morski" odnosi się nie tylko do tych gatunków ssaków, które żyją w wodzie morskiej, ale także do tych, które są blisko związane z morzem.

SSAKI (Mammalia)

Dla porównania najmniejszy ssak - ryjówka etruska, ma 3,5 cm długości i masę 2 g. Ssaki biegające mają smukłe ciała, często o niewielkiej głowie.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ssaki (Mammalia)

Jest też specjalnie dobrze ro-zwinięta u ssaków ziemnowodnych, narażonych na utratę ciepła w wodzie - dostarczają one też naj-cenniejszych futer (norka, wydra, nutria, bóbr, płetwonogie). Łuski występują u ssaków znacznie rzadziej niż u gadów.

Ochrona ssaków lądowych

Babirussa, podobny do świni ssak o za­krzywionych kłach, także występuje na Sulawesi oraz na Molukach i jest chroniony w warunkach zamkniętych.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

Z nich to wzięło początek kilka linii rozwojowych z których każda odznaczała się mniej lub bardziej zaawansowanym zespołem cech ssaków i z tej racji otrzymały one nazwę gadów ssakokształtnych.

Gromada ssaki

Ze względu na szerokie rozprzestrzenienie osadów lądowych kenozoiku ssaki należą do najważniejszych skamieniałości przewodnich dla tej ery, Najczęstszymi kopalnymi szczątkami ssaków są ich odporne na zniszczenie zęby.

Skóra i sierść ssaków

Powierzchnia ciała wielu innych gatunków ssaków jest niemal całkowicie nieowłosiona lub pokryta bardzo rzadką sierścią. Brak włosów u tych ssaków jest cechą polepszającą zdolność do poru­szania się w wodzie.

Ssaki (Mammalia) - Informacje Ogólne

Cechą charakterystyczną ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. 4500 gatunków ssaków tworzących 19 rzędów systematycznych.

Ssaki – budowa

Kosmówka ssaków nie jest błoną gładką, a na jej zewn pow wykształcją się liczne kosmki. U niektórych ssaków kosmówka nie zrasta się z nabłonkiem macicy.

Wiek ssaków

Najwcześniejsze ssaki z okresu kenozoicznego nie o wiele przewyższają objętością mózgu bardziej ruchliwe mięsożerne dinozaury, idąc jednak z biegiem wieków stwierdzamy u każdej grupy ssaków stały wzrost mózgu.

Radiacja adaptacyjna ssaków

Ssaki żyjące w pobliżu wody mają podobne cechy do ssaków wodnych np. Przedstawicielem ssaków żyjących na pustyni jest dromader, czyli wielbłąd jednogarbny.

Układ krążenia strunowców - Ssaki (Mammalia)

U wielu ssaków tętnice lub żyły dzielą się w niektórych okolicach ciała na naczynia włosowate, które potem ponownie łączą się w naczynie tego samego typu.

Co to są ssaki morskie?

Drugą dużą grupę ssaków morskich tworzą foki, lwy morskie i morsy. Trzecia grupa ssaków morskich to syreny. Czwarta grupa ssaków to wydry morskie blisko spokrewnione z wydrami rzecznymi.

Ssaki gór

Ten ssak, nazywany często wiel­błądem andyjskim, był obiektem polowań dla uzyskania cennych skór i wełny, które nieomal doprowadziły do wyginięcia gatunku.

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Sagowce i podzwrotnikowe drzewa iglaste ustąpiły miejsca drzewom, które zrzucały liście, by uniknąć zagłady od  śniegów zimowych, oraz kwitnącym roślinom i krzewom, a tam gdzie ongi roiło się od gadów, coraz większa rozmaitość ptaków i ssaków owładnęła ich dziedzictwem.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

Rozwój zarodka ssaków następuje wewnątrz organizmu W rozwoju wszystkich ssaków występują błony płodowe, a u ssaków łożyskowych wytwarza się łożysko.

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Pokrycie ciała

włosy - twory naskórkowe zbudowane z silnie zrogowaciałych komórek; - u gatunków morskich (walenie) jak i niektórych ssaków afrykańskich (słonie, nosorożce) owłosienie zanika - włos zbudowany jest z korzenia zanurzonego w pochwie włosowej i łodygi - u podstawy korzenia wykształca się specjalne zgrubienie - opuszka włosa, obejmująca łącznotkankową brodawkę odpowiedzialną za odżywianie opuszki - włosy mogą ulegać specjalnym ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

zatoki moczopłciowej - u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia - przyczyną rozchodzenia się dróg moczowych, pokarmowych i rodnych jest żyworodność - dymorfizm płciowy (samiec większy od samicy - wyjątki: walenie, hipopotamy, tapiry) - komórki jajowe ssaków są małe i zawierają mało materiału żółtkowego (wyjątek: stekowce) - większość ssaków wykazuje tylko okresową ...