Sprzężenie

Czytaj Dalej

Sprzężenie zwrotne

Charakterystyka

Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Ideą działania sprzężenie zwrotnego jest dostosowanie kolejnych odpowiedzi systemu na podstawie informacji dotyczących efektów własnego działania...

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Wzajemna kontrola dwóch zjawisk, która zapewnia samoregula-cję uktadu. Sprzężenia zwrotne są mechanizmami regulującymi wydzielanie hormonów, np. hormon tyreotropowy, wydzielany przez przysadkę mózgową działa stymulująco na tarczycę, pobudzając ją do produkcji tyroksyny. Wysoki poziom tyroksyny we...

Troska o sprzężenia zwrotne w toczącej się rozmowie

Pomimo zalecanej powściągliwości zarówno w odpowiadaniu na stawiane przez badanych pytania, jak również w zadawaniu im własnych pytań, osoba przeprowadzająca rozmowę nie może nastawiać się wyłącznie na całkowicie bierne słuchanie wypowiedzi badanych. Nie wolno bowiem zapominać, iż rozmowa w...

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE ang. feed back; fr. contreaction, retroaction, action en retour, nm. Ruckkopplung

Relacja symetryczna między dwoma —> układami, polegająca na tym, że gdy pierwszy oddziałuje na drugi, to jednocze­śnie drugi oddziałuje na pierwszy. Sprzę­żenie zwrotne może być dodatnie albo...

sprzężenie zwrotne

sprzężenie zwrotne - termin pochodzący z cybernetyki, oznaczający relację zależności funkcjonalnej pomiędzy dwoma układami złożonego systemu: „wejściem" i „wyjściem", polegającą na tym, iż informacja o stanie „wyjścia" jest doprowadzana z powrotem do „wejścia" systemu. S.z. jest jednym z...

Terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią

terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią; emg — feedback therapy; pomocnicza metoda samokontroli napięcia i skurczu mięśni za pomocą -> elektromiografii. Ćwiczący wykorzystuje sygnały wzrokowo-dźwiękowe z elektromiografu w celu wzmocnienia lub zastąpienia nieobecnych lub zbyt słabych...

SPRZĘŻENIE GENÓW

SPRZĘŻENIE GENÓW — zjawisko polegającena tym, że dwa geny lub więcej przechodząz pokolenia na pokolenie złączone ze sobą. ponieważznajdują się w obrębie tego samego chromosomu.Cechy sprzężone ze sobą mogą dziedziczyćsię niezależnie, jeżeli warunkujące je genyzostaną rozdzielone np. na skutek...

BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Ogólna nazwa dla procesów wykorzystywanych w różnych metodach itechnikach terapii autogennej: -> AUTOSUGESTII, -> AUTOHIPNOZY, ->RELAKSACJI itp., prowadzących m.in. do ->EUTONII.

W realizacji procedurBSZ wykorzystuje się m.in. muzykę, specjalne nagraniadźwiękowe,elektroniczną aparaturę pomiarową i...