Sprzęt

Czytaj Dalej

Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego

Prawie wszystkie pożary zaczynają się od maleńkich ognisk, które można błyskawicznie ugasić w zarodku. Aby tak się stało, każda firma powinna być wyposażona w odpowiedni i sprawny podręczny sprzęt gaśniczy. Poniżej przedstawię między innymi, jak prawidłowo dobrać i rozmieścić taki sprzęt w zakładzie pracy oraz z jaką częstotliwością poddawać go przeglądom technicznym i konserwacji. Zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów ...

Sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej

sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej; pomoce techniczne, które wspomagają uszkodzone funkcje, zastępując je lub pomagając przenieść z jednego zespołu psychofizycznego na inny, umożliwiając osobie niepełnosprawnej samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego. Do grupy tej nie zalicza...

Sprzęt do rehabilitacji leczniczej

sprzęt do rehabilitacji leczniczej; przyrządy i urządzenia dostarczające bodźców fizykalnych: cieplnych, fotochemicznych, elektrokinetycznych, elektrochemicznych, kinetycznych, mechanicznych stosowanych w rehabilitacji leczniczej. Zob. też: sprzęt do fizykoterapii; sprzęt do kinezyterapii

Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim...

Sprzęt do pakowania

Jeżeli spodziewacie się deszczu, pakujcie wszystko w worki plastykowe. Pakować trzeba tak, by wiedzieć, :o gdzie się znajduje, i by rzeczy, które będą potrzebne najpierw nie były na dnie. Zapewne śpiwór potrzebny będzie na końcu, może więc być umieszczony na dnie. Namiot powinien być na wierzchu...

Burze - Bezpieczeńtwo sprzętu elektycznego

Wyładowanie atmosferyczne może stanowić zagrożenie dla nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obserwacje wykazały, że bez zastosowania odpowiednich środków ochrony urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze o promieniu 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna mogą ulec zniszczeniu...

Sprzęt pomocniczy dla niewidomych

sprzęt pomocniczy dla niewidomych; umożliwia pisanie, rysowanie oraz wykonywanie podstawowych działań matematycznych osobom niewidomym znającym sześciopunktowy wypukły alfabet Braille'a. Do sprzętu tego zalicza się: -> kostkę do nauki alfabetu Braille'a, -> liczydło „Abakus", przymiary dla...

KASACJA SPRZĘTU

KASACJA SPRZĘTU — zakwalifikowanie nazłom sprzętu nie nadającego się do naprawy;kasacji podlega maszyna (lub narzędzie), którejkoszt naprawy przekracza 70% wartości nowejmaszyny.

Sprzęt do fizykoterapii

sprzęt do fizykoterapii; przyrządy i urządzenia wytwarzające czynniki fizykalne: cieplne, fotochemiczne, elektrokinetyczne, elektrochemiczne — generatory energii cieplnej, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwiękowego oraz prądy małej i wielkiej częstotliwości.

Sprzęt do kinezyterapii

sprzęt do kinezyterapii; przyrządy, urządzenia dostarczające lub pomagające wytwarzać bodźce fizykalne, kinetyczne i mechaniczne, służące do rehabilitacji ruchowej.

Sprzęt do przyrządzania i spożywania posiłków

sprzęt do przyrządzania i spożywania posiłków; przystosowany dla osób oniesprawnych kończynach górnych, wykazujących deformacje, porażenia, osłabienia siły mięśniowej, amputacje. Zastosowanie specjalnych uchwytów, przyssawek i obejm pozwala na przymocowanie do stołu lub ściany. Są to: deseczka do...

Sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.

sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.; w skład jego wchodzą następujące urządzenia: uchwyty-poręcze przyścienne, podłogowe i przywannowe, mocowane nad wanną, w kabinach prysznicowych, przy umywalce, przy muszli klozetowej lub wzdłuż kabin sanitarnych, ułatwiające osobom niepełnosprawnym...

Sprzęt pomocniczy do higieny osobistej i ubierania się

sprzęt pomocniczy do higieny osobistej i ubierania się; dla osób o niesprawnych kończynach górnych (deformacje, porażenia, osłabienia siły mięśniowej, amputacje), przystosowany poprzez zastosowanie specjalnych obejm, uchwytów czy przyssawek. Na przykład: szczotka do mycia rąk na przyssawce dla...

Sprzęt pomocniczy do pisania

sprzęt pomocniczy do pisania; przeznaczony dla osób o niesprawnych kończynach górnych, szczególnie przydatny w przypadkach niesprawności dłoni — niedowłady, porażenia, amputacje, brak chwytu opuszkowego, zaniki mięśniowe. Należy tu zaliczyć: uchwyt do długopisu dociskowy — nakładany na palec, uchwyt...

Sprzęt pomocniczy ogólnego zastosowania

sprzęt pomocniczy ogólnego zastosowania; należy tu zaliczyć następujące przyrządy: szczypce składane do podnoszenia przedmiotów oraz chwytak drobnych przedmiotów przeznaczone przede wszystkim dla osób z usztywnieniami kręgosłupa, o ograniczonym zasięgu kończyn górnych, które zachowały sprawność...

Sprzęt rehabilitacji zawodowej

sprzęt rehabilitacji zawodowej; elementy stanowiska roboczego lub jego otoczenia, które biorąc udział w procesach produkcyjnych i rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawnej, przyczyniają się do; poprawy sprawności psychofizycznej; wspomagania lub wyrównania uszkodzonych funkcji; przenoszenia utraconych...

ARTYLERYJSKI SPRZĘT

W wojnach napoleońskich używano najróżniejszego sprzętu artyleryjskiego. Początkowo każde państwo miało działa innych typów i kalibrów. Stopniowo, pod wpływem sukcesów franc. art., ograniczono liczbę kalibrów, by ułatwić zaopatrzenie w amunicję. Niektóre państwa antyfranc. koalicji przyjęły...

Sprzęt pomocniczy do chodzenia

Do ćwiczeń adaptacyjnych należy nauka chodu przy użyciu sprzętu pomocniczego. Zależnie od stanu chorego i etapu nauki chodu osób z niedowładami jednej lub obu kończyn dolnych stosuje się balkoniki, trój-i czwómogi, kule i laski.

Balkonik do nauki chodzenia zapewnia choremu stabilność, ułatwia...

Sprzęt radiowy

Podczas dłuższych wypraw w odległe rejony łączność radiowa jest konieczna. Zawczasu ustala się plan połączeń, określający poranne i wieczorne godziny rozmów. Plan ten obowiązuje obsługę radiostacji w bazie i ułatwia ustanowienie dwustronnej łączności. Trzeba sprawdzić, czy na terenach, do...

Sprzęt dozymetryczny

Metody wykrywania skażenia promieniotwórczego. metoda fotograficzna ,metoda chemiczna, metoda luminescencyjna ,metoda jonizacyjna Jednostki promieniowania przenikliwego dawka promieniowania (1R) 1R - jest to taka dawka promieniowa która w normalnych warunkach wytwarza w 1 cm3 powietrza ok. 2 miliardów par jonów...