Sprawdzian

Czytaj Dalej

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

depozty-lokata pieniężna e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze (k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby, kapitał powinien być inwestowany aby przynosił dochody jego właścicielowi koszty krańcowe,koszt marginalny-przyrost kosztu całkowitego wywołany zmianą produkcji o jednostkę produktu. koszt przeciętny całkowity-koszt całkowity wyprodukowania jednostki produktu. Koszty ...