Sprawdzenie

Czytaj Dalej

Na czym polega metoda algorytmiczna zwana „wędruj i sprawdzaj”?

Metoda algorytmiczna typu „wędruj i sprawdzaj” polega na prostym przeglądzie struktury danych w celu odnalezienia zadanego elementu w tej strukturze.

Przykładem wykorzystania metody „wędruj i sprawdzaj” jest algorytm wyszukiwania największej przekątnej w wielokącie wypukłym. Najpierw tworzymy tabelę...

Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych ucznia

Sprawdzian powinien uwzględniać podstawowe zasady pisowni języka polskiego (ocenianie znajomości wszystkich zasad byłoby zbyt czasochłonne). Sprawdzian pisemny powinien być tak skonstruowany, by badał głównie wiadomości z zakresu ortografii, a nie umiejętności ortograficzne.

Jak można sprawdzić teorie ekonomiczne?

 

Metody sprawdzania teorii:

a) weryfikacja - przez porównanie teorii z wynikami obserwacji empirycznych,

b) falsyfikacja - obalanie tezy przez znalezienie przypadku, w którym hipotetyczne zależności nie zachodzą.

Obecnie w ekonomii przyjmuje się, że teorię można obalić, o ile istnieje od niej...

Sprawdzenie prawa Hooke’a. Metoda statyczna i dynamiczna.

Celem ćwiczenie laboratoryjnego jest wyznaczenie współczynnika sprężystości dwóch sprężyn, na których zawieszono różne obciążenia, w postaci niewielkich ciężarków. Ponieważ nie można określić tej wielkości wprost, należy posłużyć się prawem Hooke’a. Prawo Hooke’a mówi jak bardzo odkształca się ciało w miarę naprężania. Zależność jest taka, że stopień odkształcenia jest wprost proporcjonalny do przyłożonej siły naprężającej. Jeśli zawiesimy ...

Sprawdzenie zasady zachowania energii mechanicznej

1. Krótki wstęp teoretyczny. 1.1. Rzut ukośny ? polega on na tym, że cząstka porusza się w płaszczyźnie pionowej z pewną prędkością początkową v0 oraz z przyśpieszeniem ziemskim g, skierowanym zawsze pionowo w dół. Może to być lot piłki, ale nie samolotu lub kaczki, których lot nie jest swobodny. Rzut poziomy. Ruch w kierunku poziomym odbywa się bez przyśpieszenia, dlatego też składowa pozioma prędkości pocisku nie ulega zmianie w czasie ruchu i pozostaje równa ...

Jakie metody niekonwencjonalne sprawdzają się w terapii dysortografii?

Do polecanych w tym względzie należą metody mnemotechniczne. Na szczególną uwagę zasługuje metoda asocjacyjna, polegająca na tworzeniu wyrazów bazowych i kojarzeniu wyrazów z trudnością ortograficzną z określonym desy-gnalcm, np. h - huśtawka; ch - choinka: na huśtawce siedzi hokeista, który pije...