CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających dana dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika ( boks, zapasy).

Sport wyczynowy a przeciążanie kręgosłupa

Nie będę omawiał szczegółowo rodzajów przeciążeń w poszczególnych rodzajach sportów, bowiem w wielu z nich, takich jak: sporty walki, podnoszenie ciężarów, sporty motorowe, skoki narciarskie, spadochronowe i do wody, akrobatyka, gimnastyka przyrządowa, piłka nożna i ręczna oraz wiele innych, zagrożenia dla kręgosłupa są oczywiste.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Czy sport nasila, czy redukuje agresję

a) Efekt widowni – o ile sport pomaga w rozładowywaniu agresji zawodników, to w kibicach jest jej powodem. Częściej ona występuje wśród kibiców sportów kontaktowych.

Czym jest Woda - Sporty wodne

Halowe sporty wodne Większość dzieci po raz pierwszy styka się ze sportem wodnym na basenie.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Definicja agresji

b) Związek między agresja, a aktywnością sportową – agresja jest jedną z 10 cech osobowości łączonych z sukcesem w sporcie – „mili faceci nie wygrywają” – jednak w stwierdzeniu tym należy uznać za czynnik przewodzący asertywność, a nie agresję.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

Ocena frustracji agresji – frustracja może stać się głównym powodem agresji w sporcie, kiedy w momencie gry drużyna zaczyna przegrywać, szczególnie, gdy zawody mają duże znaczenie, lub jeżeli przegrywają niesprawiedliwie.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Ponadto zawodnicy zorientowani na wygraną mają mniejsze motywy wewnętrzne do uprawiania sportu, niż ci, którzy uprawiają sport dla zabawy.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

- Ocena TRA – jeżeli chcemy przewidzieć skłonności wobec sportu, musimy nie tylko znać postawy wobec sportu, ale również, społeczną aprobatę w danej grupie oraz okoliczności występujące w danej sytuacji.

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Psychologia sportu jako nauka stosowana

Stosowana psychologia sportu jest tą częścią dyscypliny, która zajmuje się, wykorzystaniem teorii, zasad i technik, zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy poziomu osiągnięć oraz osobistego rozwoju osób uprawiających sport Podstawowym i najistotniejszym celem psychologii sportu jest podnoszenie poziomu wykonania.

Wizualizacja i rola wyobrażeń w sporcie

Trzeba podkreślić że w sporcie niemal niezbędna jest umiejętność sterowania zarówno uwagą jak i treścią wyobrażeń, w zależności od tego jaką dyscyplinę sportu wybierzemy zmienią się wymagania co do ich zakresu.

"Sport has become business". Give arguments to support or reject this claim

Also selling tickets to sport events are very high. Prices of TV transmission of big sport events are very high and can reach even couple of millions.

Podstwowe zasady żywienia w sporcie

Dlatego też odżywianiu przypisuje się tak ważną rolę w sporcie. Przykładowo mężczyzna ważący 75 kg, prowadzący siedzący tryb życia potrzebuje dziennie ok 2500 kcal, podczas gdy tyle samo ważący jego kolega regularnie uprawiający sport będzie potrzebował 3500 kcal.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja w perspektywie humanistycznej

Jak pokazuje praktyka sportowcy często borykają się z kontuzjami, czyli ich potrzeba fizjologiczna nie jest zaspokojona, a to stanowi zaprzeczenie teorii potrzeb, gdyż ich potrzeba wyższego rzędu jest tak wysoka, że poświęcają potrzebę niższego rzędu.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Zmiana społecznych postaw wobec sportu

Jednak wśród osób silnie zdeterminowanych negatywnie na sport będzie to bardzo trudne.

What could be done in order to promote sport in polish schools?

There should be organised some Olympics for children or at least some sport competitions which everyone could be enjoying. Also subsidies for sport should be increased. More modern sport equipment should be bought.

Sport niepełnosprawnych - Tenis na wózkach.

Przez ostatnie 30-lecie tenis na wózkach był jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej ekscytujących dyscyplin w sporcie osób niepełnosprawnych. W 1988 roku stworzono Międzynarodową Federacje Tenisa na Wózkach, po to, by rozpowszechniać i promować ten sport.

Podstawowe zasady żywienia w sporcie

Przykładowo mężczyzna ważący 75 kg, prowadzący siedzący tryb życia potrzebuje dziennie ok 2500 kcal, podczas gdy tyle samo ważący jego kolega regularnie uprawiający sport będzie potrzebował 3500 kcal.

Bezpieczeństwo w sporcie inwalidów

bezpieczeństwo w sporcie inwalidów; opiera się na podstawowym założeniu, że sport nie może wpływać ujemnie na stan fizyczny i psychiczny inwalidy, pogłębiać jego inwalidztwa lub powodwać nowe urazy czy kalectwa.

Sport głuchych

powołano Polski Związek Sportowy Głuchoniemych, przyjęty do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskich Związków Sportowych i Międzynarodowego Komitetu Sportów dla Niesłyszących (CISS).

Sport inwalidów

, dokonał się podział na sport wyczynowy, wymagający od uczestników systematycznego treningu pod opieką wyspecjalizowanych trenerów, oraz sport rekreacyjny jako jedna z odmian rekreacji. Pierwszą masową imprezą sportową był Festyn Sportowy Inwalidów Związku Spółdzielni Inwalidów zorganizowany przez K.