Pojęcie sportu

Cechuje je pewna odrębność, więc choćby z tego powodu ważne jest, w miarę możliwości, precyzyjne określenie znaczenia słowa sport a za nim wypadku sportowego oraz doniosłości karnoprawnej roli reguł sportowych Ze względu na powszechność tego słowa w dzisiejszych czasach, niezwykle ważnym okazało się określenie jego definicji.

Psychologia sportu

Książka Matta Jarvisa, „Psychologia sportu wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne stara się wyjaśnić rolę psychologii w sporcie i polecana jest zarówno psychologom, opiekującym się zawodnikami, jak i wielu innym osobom, profesjonalnie czy też amatorsko pasjonujący się sportem.

Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie.

W roku 1996 Europejska Federacja Psychologii Sportu (Europen Federation of Sport Psychology) opracowała definicję, która w niewielkim uproszczeniu brzmi następująco: „Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych postaw, procesów i efektów działalności sportowej.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu

Presja ta będzie go zniechęcać, gdyż będzie się czuł, że jego wolność wyboru jest ograniczona, a sport z przyjemności przerodzi się w obowiązek. Jednak wśród osób silnie zdeterminowanych negatywnie na sport będzie to bardzo trudne.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie

b) Związek między agresja, a aktywnością sportową – agresja jest jedną z 10 cech osobowości łączonych z sukcesem w sporcie – „mili faceci nie wygrywają” – jednak w stwierdzeniu tym należy uznać za czynnik przewodzący asertywność, a nie agresję.

Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie

W roku 1996 Europejska Federacja Psychologii Sportu (Europen Federation of Sport Psychology) opracowała definicję, która w niewielkim uproszczeniu brzmi następująco: „Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych postaw, procesów i efektów działalności sportowej”.

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

W Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej w artykule III-282 w sekcji piątej (edukacja, młodzież, sport i kształcenie zawodowe) sport został potraktowany jako dziedzina, w której Unia Europejska może podejmować działania koordynujące, wspierające lub uzupełniające podejmowane przez państwa

Sport.

Prawie, co czwarty Niemiec jest członkiem jakiegoś związku sportowego a część osób uprawia sport nie będąc zrzeszonym w żadnym klubie.

„Der Sport erzieht zu fairem Verhalten in der Gemeinschaft” Erlaeutern Sie diese Aussage und pruefen Sie, inwieweit sie ihr zustimmen koennen.

Zusammenfassend moechte ich sagen, dass meiner Meinung nach Sport zu keinem fairem Verhalten in der Gemeinschaft erzieht. Wie koennen wir ueber ehrlichen Sport sprechen wenn dieser Begriff nicht zutrifft, weil es keinen ehrlichen Sport gibt?

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

Presja ta będzie go zniechęcać, gdyż będzie się czuł, że jego wolność wyboru jest ograniczona, a sport z przyjemności przerodzi się w obowiązek.

Polityka a sport.

Los Angeles 1984 rok Znów, jak podczas poprzednich igrzysk, nie udało się doprowadzić do spotkania wszystkich najlepszych sportowców świata. W igrzyskach wystąpiło dokładnie 7078 sportowców.

Teoria sportu

PODSTAWOWE DZIAŁY: -prognoza, nabór i selekcja w sporcie -szkolenie sportowe -badanie skutków działalności sportowej. , sport) -powtórzeniowa, kombinowana.

What do you think of sport?

In my opinion it is most important if we enjoy and derive pleasure from sport, even if we're professionals. Nowadays (here you have to insert sport, you like the best) are my favorite disciplines.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie

Ponadto zawodnicy zorientowani na wygraną mają mniejsze motywy wewnętrzne do uprawiania sportu, niż ci, którzy uprawiają sport dla zabawy.

Słówka - sport

  Der Ball – piłka die Sportant,-en – dyscyplina sportowa Sport treiben – uprawiać sport Treibst du Sport?

Sport - wypracowanie i słówka

But many people in Poland forget about the existence of sport - they only work and rest in front of a TV set. Sport is very useful in our life.

Why do people practice sport?

But many people in Poland forget about the practice sport. Sport is very useful in our life. I think that all of us should practise some sport because it makes us healthier, stronger, it gives us satisfaction, may protect us from illness and helps us to relieve stress.

DEWIACJE W SPORCIE I JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY

Przejawiające się w sporcie dewiacje, będące jago wytworem, jak i te wyniesione z innych obszarów życia społecznego, stanowią zagrożenia dla „czystego” i „zdrowego” sportu. Przemoc w sporcie, chuligaństwo na stadionach i poza nim, zjawiska przestępczości pospolitej w sporcie, doping w sporcie.

Professional sport

We know two kinds of sport : amateur sport and professional sport. Today`s sport means the risk of getting injured by players so they insure themselves. Doping is a huge problem of professional sport.

Sport

Even if a person is not interested in any sport, and has no opportunity or inclination to play any game, he may be called a sportsman if he has something called the "sporting spirit.