DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA

Zastosowanie badań klasycznych cech grupowych w przypadku spornego ojcostwa pozwala na pewne (100%) wykluczenie ojcostwa mężczyzny niesłusznie pozwanego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ■ Dochodzenie spornego ojcostwa.

Jurysdykcja sporna (procesowa) i niesporna (nieprocesowa)

Można wyróżnić dwa jej rodzaje: sporna (iurisdictio contentiosa) – była wykonywana , gdy strony były w sporze.

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010 W listopadzie 2010 roku na szczycie NATO odbywającym się w stolicy Portugalii Lizbonie spotkali się przedstawiciele 30 państw oraz wielu organizacji międzynarodowych. Jednak pewne kwestie podczas ustalania nowej koncepcji były sporne.

Status prawny Wysp Alandzkich i nowe elementy ich relacji z Finlandią (kwestie sporne)

Wyspy Alandzkie – podstawowe informacje Wyspy Alandzkie (fiń. Ahvenanmaa, szwedz. Åland) są niewielkim archipelagiem leżącym na Morzu Bałtyckim u wrót Zatoki Botnickiej składającym się z około 6500 wysp i skalistych wysepek, (z których ok. 6400 posiada powierzchnię powyżej 3000 m²) zajmujących niewielki obszar 1505 km². Największą z nich jest Åland, zajmująca ponad 70 % powierzchni lądowej całego archipelagu, zamieszkiwanej przez 90 % całej ludnościowej populacji ...

SPORNE PROBLEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW JAKO PROCEDURY ORGANIZACYJNEJ

Jednym z najtrudniejszy aspektów procedury oceniania ludzi w instytucjach jest problem - pytanie: co oceniamy, jakie są kryteria oceniania, co możemy oceniać, a czego nie? -czyli kwestie graniczące z poważnymi czasem dylematami etycznymi.

Ocena pracownika nie może być oceną osoby ani oceną moralną:...