Splot sercowy

Sploty te mają liczne zwoje nerwowe, zwłaszcza w splocie nasierdziowym w okolicy ujścia żył głównych oraz w splocie podwsierdziowym w przegrodzie międzykomorowej i w mięśniach brodawkowatych.

Sploty żylne kręgowe wewnętrzne

Splot wewnętrzny tylny leży na powierzchni przedniej łuków kręgów i wię-zadeł żółtych i przez szczeliny w nich zawarte zespala się ze splotem zewnętrznym tylnym: splot tylny jest cieńszy oraz mniej obfity i tworzy obszerniejsze i bardziej nieregularne sieci niż splot wewnętrzny przedni.

Splot skrzydłowy

Ruchy żuchwy działają na splot jak pompa, przyczyniając się do opróżniania splotu. Splot skrzydłowy powstaje z licznych dopływów żż.

Sploty żylne kręgowe zewnętrzne

Splot zewnętrzny tylny leży częściowo bezpośrednio na powierzchni tylnej łuków, wyrostków i więzadel kręgów, częściowo między krótkimi mięśniami grzbietu. Splot tylny zespala się również z gałęziami grzbietowymi odpowiednich żył segmcntalnych.

Splot odbytniczy

Splot odbytniczy (plexus rectalis ) otacza dolną część odbytnicy; ku tyłowi łączy się on ze splotem żylnym krzyżowym, do przodu u mężczyzny ze splotem pęcherzowym i sterczowym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Splot tkacki

atłas, satyna) Sploty zasadnicze są podstawą do tworzenia różnychsplotów pochodnych (np. splot rypsowy jakopochodny splotu płóciennego).

Uszkodzenia splotu barkowego

po zwichnięciu stawu barkowego, stłuczeniu splotu), z możliwością samoistnej regeneracji włókien nerwowych, postępowanie jest podobne jak po rekonstrukcji operacyjnej splotu czy wykonaniu neurolizy i analogiczne do leczenia -» urazów nerwów ob wodowych.

Splot pęcherzowy

Ku dołowi splot pęcherzowy łączy się u mężczyzny ze splotem sterczowym, ku tyłowi ze splotem odbytniczym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Sploty nerwowe klatki piersiowej

Włókna współczulne do splotu piersiowego pochodzą z odcinka szyjnego pnia współczulnego jako nerwy sercowe szyjne oraz z 5 górnych zwojów piersiowych pnia współczulnego jako nerwy trzewne piersiowe, które dochodząc do splotów wtórnych nazywają się gałęziami sercowymi, oskrzelowymi i śródpiersiowymi.

Splot maciczny

Do przodu łączy się on ze splotem pęcherzowym, ku dołowi przechodzi w splot pochwowy, zespala się też szeroko ze splotem wiciowatym ż.

Splot pochwowy

Splot pochwowy (()lexus vaginalis) jest przedłużeniem splotu macicznego, szczególnie rozwiniętym na obu obwodach bocznych pochwy. W czasie ciąży wszystkie sploty u kobiety ogromnie się powiększają.

Nerwy splotu lędźwiowego

Nerw zasłonowy jest jedynym nerwem splotu lędźwiowego, który częściowo przebiega w miednicy mniejszej. W przeciwieństwie do pozostałych nerwów tego splotu jako jedyny przechodzi na udo przez otwór zasłoniony.

Urazy splotu ramiennego

Urazy splotu ramiennego mogą dotyczyć górnejczęści splotu — porażenie Erba, lub dolnejczęści splotu — porażenia Klumpkego. Najczęstszymi urazami sploturamiennego są porażenia Erba, które dotyczągórnej części splotu pochodzącej z 5.

Uszkodzenie splotu ramiennego

Wyróżnia się cztery typy uszkodzenia splotu ramiennego: •    typ dolny (Klumpkego-Dejerine’a) - obejmuje korzenie C8-Thl i powoduje utratę funkcji prostowników i zginaczy przedramienia oraz mięśni ręki; •    typ środkowy - spowodowany uszkodzeniem korzenia C7, prowadzi do zespołu przypominającego uszkodzenie nerwu ...

Sieci i sploty naczyniowe

Sploty tętnicze tego rodzaju znajdują się prawie we wszystkich narządach (z wyjątkiem płuc, nerek, śledziony i mózgowia), sieci np. Przykładem sieci żylnej mogą być żyły na grzbiecie ręki, splotu żylnego — splot wiciowaty powrózka nasiennego.

Splot sterczowy

Splot ten znajduje się częściowo między poszczególnymi warstwami łącznotkankowymiotaczającymi gruczoł, częściowo zaś między nimi a torebką gruczołu . Splot stcrczowy łączy się ze splotem pęcherzowym, odbytniczym oraz ż.

Splot chłonny

pień lędźwiowy poprzedzony jest splotem lędźwiowym, pnie jelitowe splotem trzewnym itd. Przed wytworzeniem się bowiem wielkich pni naczynia odprowadzające jednego węzła nie tylko mogą uchodzić do następnego jako naczynia doprowadzające, lecz do dwóch lub więcej; dlatego wytwarza się układ naczyń podobny do splotu.

SPLOTY NERWOWE

Ze splotów nerwowych odchodzą nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane. Sploty mogą też zawierać zwoje nerwowe. Przykładem splotu nerwowego jest splot słoneczny.

Splot ramienny

Splot ramienny można też podzielić na część nad- i podobojczykową. Część nadobojczykową stanowią krótkie nerwy odchodzące od pni, części lu pęczków splotu ramiennego.

Splot krzyżowy

Splot podzielony jest na 3 odcinki kulszowy, sromowy i guziczny. Od splotu wychodzą gałęzie krótkie i długie.