Spirytualizm

Czytaj Dalej

SPIRYTUALIZM

  Spirytualizm dualistyczny zaznaczył się zwłaszcza w teorii człowieka jako stano­wisko, według którego człowiek jest sa­mym duchem, a jego związek z ciałem jest czymś przypadłościowym czy nawet wręcz pozornym (spirytualizm skrajny), lub też oprócz ciała współstanowi czło­wieka niematerialna dusza (spirytu­alizm umiarkowany).

MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

Krótko mówiąc: spirytualizm oparty na analizie psychologicznej.

Spirytualizm

Samoistnie tylko istnieją przedmioty świadome, a więc dusze(spirytualizm idealistyczny).