Spina bifida

Spina bifida manifesta —jawny rozszczep kręgosłupa: oprócz zmian w kręgach występują uwypuklenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zazwyczaj niedorozwój elementów rdzenia kręgowego.

SPINA BIFIDA

Spina bifida (tarń dwudzielna, rozszczep kręgosłupa) jest wadą rozwojową, która powstaje w bardzo wczesnym okresie życia płodowego pod wpływem wielu różnorodnych czynników etiologicznych.

Spina bifida occulta

Spina bifida occulta ukryty rozszczep kręgosłupa: niespojenie łuków kręgów bez wciągnięcia opon, ze zdrową skórą pokrywającą wadę rozwojową elementów kostnych, z prawidłowym wykształceniem elementów nerwowych, bez klinicznych objawów uszkodzenia neurologicznego.

Spina bifida manifestu

Spina bifida manifestu — jawny rozszczep kręgosłupa: oprócz zmian w kręgach występują uwypuklenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zazwyczaj niedorozwój elementów rdzenia kręgowego.

Paliurus spina christi

 

Wygląd: Gęsty, prosto wzniesiony lub rozłożysty, niekiedy także zwieszający się krzew do 3 m wysokości z szaro- albo czer-wonobrunatną korą. Pączki otoczone dwoma owłosionymi łuskami nierównej wielkości. Liście skrętoległe, prawie dwurzędowe, zwykle krótkoogonkowe, 2-4 cm długości i 1,5-3,5...