HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - technika wieloszczelinowej komutacji pakietów danych w kanale radiowym, stosowana w systemach komórkowych GSM w celu zwiększenia szybkości transmisji danych.

HSSI (High Speed Serial Interface)

HSSI (High Speed Serial Interface) - szybki interfejs szeregowy dla telekomunikacyjnych łączy cyfrowych o podstawowej przepływności do 52 Mb/s (SONET).

HSTR (High Speed Token Ring)

HSTR (High Speed Token Ring) - standard zwiększający przepływność w sieciach komputerowych Token Ring do 100 Mb/s.