Speculum humanae salvationis

Speculum humanae salvationis

Czytaj Dalej

CONCORDANZA CARITATIS, Expositio evangeliářům, Speculum salvationis, Liber figurarum

Średniowieczne rpsy systematyzujące historię zbawienia przez konfrontację wydarzeń nowotest. z typicznymi wydarzeniami starotest., przeznaczone dla kaznodziejów.

Układ cc, wzorowany na brewiarzu lub mszale, w cz. I zawiera perykopy ewang. na niedziele, święta i dni powszednie roku kośc, zaś w cz. II — na...

HUMANAE VITAE

Encyklika pap. Pawła VI o zasadachmor. w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, ogłoszona25 VII 1968 (AAS 60(1968) 481-503; przekład pol.NCMC 107(1969) 71-106 (z komentarzem); Znak 21(1969)1-16 (dodatek); ChS 10(1978) z. 7, 1-29; ŻM 28(1978) z. 8,83-102). H.V. ujmuje zasady, którymi powinni kierować...

Demografia i Humanae vitae

W latach sześćdziesiątych oceniano, że ludność świata wynosiła ponad 2 miliardy 995 milionów, a eksperci ONZ przewidywali, że wzrośnie do 4 miliardów 220 milionów w 1980. Problem demograficznyzaznaczył się w szczególniejszy sposób w Ameryce Łacińskiej, która (1960) miała 206 milionów mieszkańców,a...