Specjalność

Czytaj Dalej

Wiedeń-"Wiedeńskie specjalności"

Wiedeń należy do najstarszych i najwspanialszych i najwspanialszych stolic w Europie. Położone jest nad Dunajem, na pograniczu Alp i Kotliny Wiedeńskiej. Zajmuje powierzchnię ponad 400km2 w dolinie Dunaju. Od strony północnej i zachodniej otaczają go wzgórza WIENERWALDU (lasek Wiedeński),a sama rzeka dzieli miasto na duże nierówne części. Miasto wewnętrzne (JANNERA STADA) leży między Kanałem Dunaju a RINGSTRASSE (jest to szeroka, opasująca stare centrum ulica, wzdłuż ...

Jakie specjalności wyróżnia się w logopedii?

Przyjmujemy, że zakres logopedii teoretycznej jest zgodny z pojęciem teorii logopedii, wyróżnionej przez S. Grabiasa, podobnie jak zakres logopedii stosowanej, nazywanej przez niego praktyką logopedyczną (zob. s. 319). Zdaniem tego autora „teoria logopedii winna rozwijać refleksję w kierunku diagnostyki...