Specjalista

Czytaj Dalej

WYMAGANIA WOBEC SPECJALISTY - MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Specjalista - menedżer do spraw kadrowych powinien posiadać pewne umiejętności szczególne, sprzyjające nie tylko jego własnemu rozwojowi i karierze, ale również rozwojowi i samorealizacji zawodowej innych ludzi. Polskim specjalistom w tej dziedzinie brakuje wyobraźni i specyficznej orientacji na zasoby ludzkie.

Zatrudnienie specjalistów

2)    Ambicjonalne - specjalista jest gotów przejść do pracy gorzej opłacanej, ale o lepszej renomie, mając nadzieję na szybszy awans i zrobienie lepszej kariery niż w poprzedniej firmie. metoda ośrodka ocen, testy przydatności zawodowej i inne, specjalistyczne badania lekarskie.

MAKLER SPECJALISTA

Makler giełdowy, który ustala w warunkach rynku zrównoważonego kurs dniadanego papieru wartościowego (—> kurs giełdowy) na podstawie zleceń dos-tarczonych ze wszystkich domów maklerskich będących członkami —> giełdy.Funkcja m.s. jest nadawana przez emitenta papierów wartościowych biurumaklerskiemu...