Spadkobiercy

Czytaj Dalej

Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego

Niestety nie ma kronik lub roczników traktujących o tych małych jednostkach, dlatego przyjmujemy hipotetycznie, posługując się jednym z nich Frankami, którzy jednak są traktowani jako spadkobiercy Cesarstwa rzymskiego, że tak samo będziemy traktować resztę plemion.

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców

Na organy podatkowe w związku z ewentualnym ustaleniem zakresu odpowiedzialności spadkobiercy, zostały nałożone określone obowiązki.

Ustanowienie spadkobiercy. Cautio Muciana

Mucius Scewola) w przypadku warunku zawieszającego potestatywnego i negatywnego (niech Tytus będzie spadkobiercą jeżeli nie wejdzie na Kapitol) – spadkobierca mógł objąć spadek od razu jeżeli stypulacyjnie zobowiąże się do zwrócenia spadku w przypadku niespełnienia warunku – także (warunek wdowieństwa – conditio viduitatis, żona jest spadkobiercą jeżeli nie wyjdzie ponownie za mąż (nigdy).

Odpowiedzialność spadkobiercy wobec wierzycieli spadkowych

W prawie klasycznym stworzono więc oddzielenie masy spadkowej od majątku spadkobiercy (separatio bonorum). Majątkiem tym zarządzał kurator, a miało to na celu ochronę interesów wierzycieli spadkowych wobec zadłużonego spadkobiercy.

Środki ochrony praw spadkobiercy

W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył...