Open Source

Charakterystyka

Open Source jest ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, którego celem jest dążenie do tego, aby istniał swobodny i wolny dostęp do oprogramowania przez wszystkich użytkowników. Jest to także odłam Wolnego Oprogramowania.

Ruch ten założony został przez grupę informatyków...

Nuclear power plants are best source of energy

At the beginning of the 20th century the expansion of industry has begun. The development of new machines allowed people to make new good things. But every year industry needed more and more energy. That is why people built coal power plants. But this coal plants were not good enough, so the man invited gas power...

Water - a source of survive

More than two-thirds of the human body is water and we cannot survive for more than four days without drinking water although we can survive without food for many weeks.

Water is used in many manufacturing processes involving cooling and diluting ,for transport and to extinguish fires.

It also shape the...

Mostowanie przezroczyste SRT (Source Route Transparent)

Mostowanie przezroczyste SRT (Source Route Transparent) - standard (IEEE 802.Id) stosowany głównie w sieciach Ethernet. Mosty klasy SRT mogą przenosić ruch w domenach z mostowaniem przezroczystym, jak i w domenach SRB (Source-Route Bridging), formując wspólne trasowanie wg algorytmu Spanning Tree.

Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging)

Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging) - opracowany przez IBM standard mostowania wg trasy źródłowej, używany przede wszystkim w sieciach Token Ring, zapewniający również mostowanie m.in. sieciami LAN. W mostowaniu SRB schemat trasy między stacją nadawczą a odbiorczą jest umieszczany we...