Sosny ościste

Przyrodnik ten nazwał je „Pickaback Pine", gdyż wyglądało tak, jakby dźwigało na sobie inne, przyrośnięte do niego młodsze sosny. Stara sosna była więc małą roślinką już 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa.

Sosna zwyczajna

Przez destylację z parą wodną młodych wierzchołków oraz świeżego igliwia sosnowegouzyskuje się eteryczny olejek sosnowy - Oleum Pini silvestris. Wyciąg płynny z pączków sosny wchodzi w skład syropu sosnowego złożonego - SirupusPini compositus (Herbapol).

Sosna kanaryjska

Sosna szybko staje się za duża do większości domów - trzeba przeznaczyć ją do krótkotrwałej uprawy. Sosna kanaryjska dodaje wysokości dekoracjom złożonym z wielu roślin liściastych.

Sosna himalajska

Sosny są poza tym najstarszymi drzewami świata, flekordzist-ką jest rosnąca w górach Kalifornii (Wfrte Mountains w Sierra Nevada) sosna oścista (Pinus aristala), u które) na podstawie pomiarów słojów rocznych stwierdzono wiek do 4700 lal.

Sosna białokorowa

Niezawodną cechą rozpoznawczą sosny biaiokorowej są osobliwie czarno-niebiesko zabarwione szyszki oraz wyraźnie „oszronione" pędy, czego nigdy nie spotyka się u sosny czarnej, Gatunek pokrewny: Sosna błotna (Pinus uncinata) osiąga około 20 m wysokości.

Sosna wejmutka

W grupie sosen trójszpilkowych sosna żółia (Pinus ponderosa) jest ważnym gospodarczo producentem drewna . Sosna Jeffreya pochodzi z połudmowo-zachodnich rejonów Ameryki Północnej.

Sosna Czarna

Sosna czarna hiszpańska (Pinus nigra ssp. dalmatica ze stosunkowo krótkimi (długości 3-8 cm) szpilkami, Drewno wszystkich sosen czarnych jest bardzo żywiczne i zwykle żółtawe.

Sosna alepska

Podobna do sosny alepskiej jest sosna kanaryjska (Pinus catia-riensis}.

Sosna nadmorska

Poza tym, pnie tego gatunku sosny można nacinać i pozyskiwać w dużych ilościach żywicę. Na wielkich, pięknych w kształcie szyszkach sosny nadmorskiej można doskonale zaobserwować, dlaczego botanicy zaliczają drzewa szpilkowe do nagonasiennych.

Sosna pospolita

Gatunki pokrewne: W suchych lasach południowo-wschodniej Europy sosna pospolita jest często zastępowana przez sosnę czarną (Pinus nigraj, którą odróżniają mocne, ciemnozielone szpilki i błyszczące, żółtobrunatne szyszki .

Zinterpretować tytuł powieści S. Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. Wyjaśnić znaczenie symbolu „rozdartej sosny”.

Kiedy decyduje się on wyrzec szczęścia osobistego, odtrąca Joasię, jej miłość i możliwość założenia z nią wspólnego domu, zostaje sam, niby rozdarta sosna, rosnąca na piaszczystym brzegu kopalnianego zawaliska, na której spoczęły jego oczy po rozstaniu się z Joasią. Sosna jest symbolem jego rozdartej duszy po tym spotkaniu.

Sosna zwyczajna

Natomiast przez destylację z parąwodną wierzchołków pędów i ulistnionych gałązek sosny lub igliwia otrzymuje sięolejek sosnowyW pediatrii używane są przede wszystkim pączki sosnowe lub wierzchołki młodychpędów, z których sporządza się najczęściej syropy.

Sosna

Dwie sosny są symbolem miłości i wierności małżeńskiej.

Sosna zwyczajna - zastosowanie

Kąpiele takie przygotowuje się najczęściej z cetyny (cetyna — pędy sosny około 30 cm,pokryte świeżymi, zielonymi igłami, z drzew ściętych jesienią lub zimą), nieraz zdodatkiem zielonych szyszek sosnowych lub gałązek jałowca.

Sosna zwyczajna

Żywicę sosnową dodaje się również do maści i opatrunków przeznaczonych do leczenia gośćca stawowego, kontuzji i odmrożeń.

Sosna zwyczajna - formy podania

Sosnowy napój witaminowy: 50 g roztartych świeżych zielonych igieł sosnowych(uprzednio wymytych) lub młodych wierzchołków gałązek zalać szklanką wrzącejwody.