Sortowanie

Czytaj Dalej

Na czym polega sortowanie automatyczne przesyłek pocztowych?

Końcowym etapem procesu sortowania jest sorto­wanie automatyczne, którego dokonuje automa­tyczna maszyna sortująca (AMS). Oznacza to, że w przyszłości ręczne odczytywanie kodów ulegnie znacznemu ograniczeniu, co przyspieszy proces sortowania i obniży jego koszty.

Wymień znane ci algorytmy sortowania i podaj ich złożoność

Wartości podane dla średniego przypadku: - sortowanie drzewiaste bez samoorganizacji drzewa: O(N2) - sortowanie drzewiaste (lewostronne obejście): O(N) - sortowanie bąbelkowe: O(N2) - sortowanie z samoorganizacją drzewa: O(N*logN) - sortowanie rekurencyjne (przez scalanie): O(N*logN) - sortowanie typu quicksort: O(N*logN) - w najgorszym przypadku O(N2)

Opisz schemat działania algorytmu sortowania przez scalanie

Opis słowny algorytmu: Procedura SORTUJ listę L; 1. wywołaj SORTUJ listę L1 c. wywołaj SORTUJ listę L2 d.

Jaka jest konstrukcja algorytmu sortowania bąbelkowego?

Zapis słowny algorytmu sortowania bąbelkowego: wykonaj co następuje N-1 razy; wskaż na pierwszy element; wykonaj co następuje N-1 razy; porównaj ze sobą wskazany element i element następny; jeśli elementy stoją w złej kolejności to zamień je miejscami; wskaż na następny element;

Z jaką strukturą sterującą związane są drzewa? Ilustrując ten związek opisz zasadę przeglądania drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego

w przeciwnym razie wykonaj co następuje: - wywołaj obejdź T w lewo - wypisz element umieszczony w korzeniu - wywołaj obejdź T w prawo Zasada przeglądu drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego jest taka, że najpierw wywołana zostaje procedura obejdź pod-drzewo z lewej strony, wypisz wartość korzenia i obejdź pod-drzewo z prawej strony.

Rozdzielanie materiałów sypkich (segregacja) oraz sortowanie

Pod tym wspólnym tytułem są omówione operacje związane z przesiewaniem i odsiewaniem cząstek drobnych, co ogólnie można nazwać segregacją, jak również operacje rozdzielania na ogół dużych bardziej regularnych tworów w rodzaju owoców, nasion czy jaj, dla których bardziej stosowna jest nazwa sortowanie.

Sortowanie śmieci

Na podstawie wysyłanych przez nie sygnałów automaty sortują szkło - każdy kolor osobno.

Podaj na przykładzie pierwszego etapu algorytmu sortowania drzewiastego zasadę budowy drzewa BST

Aby przekształcić nieuporządkowaną listę wejściową w drzewo poszukiwań binarnych musimy wziąć pierwszy element drzewa i zapisać go jako korzeń nowopowstającego drzewa. Następnie biorąc każdy kolejny element z listy porównujemy go z elementami już należącymi do drzewa i:

- jeśli element jest...