Sondy kosmiczne badające planety

ZSRR wysłał ku niej całą serię sond Wenera, których celem było miękko wylądować na powierzchni i przesłać pierwsze zdjęcia z powierzchni innej planety. Jednocześnie amerykańska NASA przeprowadzała pomiary i badania atmos­fery planety z orbitujących sond Pioneer Venus.

Sondy księżycowe

Po sondach Ranger przyszedł czas sond z serii Lunar Orbiter, które wykonały kom­plety zdjęć całej powierzchni Srebrnego Globu z jego orbity, oraz Lunar Surveyor, które szukały miejsc dogodnych dla lądowania załogowych stat­ków kosmicznych, przecierając tym samym szlak wyprawom Apollo.

Badania Marsa przez pierwsze sondy kosmiczne

W lipcu 1965 roku sonda przeleciała w odległości ponad 10 tysięcy kilome­trów od powierzchni Czerwonej Planety i przesia­ła na Ziemię jej zdjęcia. Obie " sondy zbliżyły się do planety na znacznie mniejszą odległość niż poprzednik i przesłały do bazy 235 zdjęć planety.

Sondy kosmiczne Voyager

Jednak w NASA zauważo­no, że wystrzelenie dwóch próbników, w różnym czasie, w różnych kierunkach i z różnymi prędko­ściami, nie tylko pozwoli na zebranie większej ilości danych, ale umożliwi skierowanie jednej z sond w kierunku Urana oraz Neptuna.

Co to są sondy kosmiczne?

Sondy kosmiczne z reguły nie są konstruowa­ne z myślą o powrocie na Ziemię. W latach pięćdzie­siątych, w początkach ery kosmicznej, zarówno USA, jak i ZSRR rozwijały intensywne programy bezzałogowych sond księżycowych.

Sondy Viking

Sondy powoli oddalały się od Ziemi i po blisko rocznym locie osiągnęły Marsa, wykonując po drodze pół obie­gu wokół Słońca. Ładowniki przesyłały wszystkie zgro­madzone dane do orbitujących sond, które z kolei pozostawały w łączności z Ziemią.

Sondy genetyczne

Sondy genetyczne (sondy molekularne) - fragmenty jednoniciowego DNA lub RNA o znanej sekwencji nuklcotydowej i komplementarnej do sekwencji poszukiwanej.

Żywienie przez sondę

Bardzo często sondę zakłada się, wykonując specjalnie łaparotomię lub też przy okazji wykonywania innego zabiegu operacyjnego. Jeżeli jest to możliwe, sonda powinna być założona do żołądka. Alternatywnym miejscem umieszczenia sondy jest jelito czcze.

Jakie jest oprzyrządowanie sondy Voyager?

Sondy zostały wyposażone w aparaturę pozwalającą badać otoczenie przez rejestrację fal radiowych, promienio­wania podczerwonego i ultrafioletowego, światła widzialnego, cząsteczek i fal emitowanych przez plazmę (silnie zjonizowany gaz), promieni kos­micznych, cząstek naładowanych oraz pól magnetycznych.

Badania słońca przez sondy kosmiczne

Wydawałoby się, że o naszej gwieździe możemy dowiedzieć się prawie wszyst­kiego na podstawie obserwacji prowadzonych z Ziemi, bądź z umieszczonych na orbicie okołoziemskiej teleskopów, nie ma więc sensu wysyłać ku niej sond.

Prognozowanie pogody - Sonda meteorologiczna (balon meteorologiczny)

To malenki balonik zaopatrzony w niezbedne przyrzady meteorologiczne wypuszczany po to aby zbadac warunki atmosferyczne jakie panuja w wyzszych warstwach atmosfery. Taki balonik jest wypuszczany dwa razy dziennie w 1100 punktach na calym swiecie. Wyniki pomiarów (temperatura, wilgotnosc, cisnienie atmosferyczne)...

Sonda żołądkowa

Badanie polega na wprowadzeniu (przez usta lub nos) specjalnego zgłębnika i pobraniu soku żołądkowego (przez zassanie). Pobrany materiał można poddać analizie biochemicznej, cyto­logicznej (ocena jakościowa i ilościowa komórek) oraz bakteriologicznej. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Zgłębnikowanie żołądka...

Sonda żołądkowa - opis badania

Pacjent do badania przyjmuje pozycję siedzącą. Badający znieczula gardło pacjenta środkiem znieczulającym w postaci aerozolu w celu zniesienia odruchu wymiotnego. Po kilku minutach badający wprowadza zgłębnik (zależnie od ty­pu zgłębnika i warunków anatomicznych) przez usta albo przez nos do...

Sonda glebowa, zwięzłościomierz, penetrometr glebowy

Przyrząd do oznaczania zwięzłości gleby. Zasadą działania s.g. jest pomiar siły, z jaką wbity zostaje do gleby metalowy stożek. Najczęściej są to urządzenia sprężynowe, uderzeniowe, hydrauliczne lub pneumatyczne.