Sołtys

Sołtys

Czytaj Dalej

Sołectwo i sołtys, rada sołecka

Sołectwo

a. Jednostka pomocnicza, która może być tworzona (ale nie musi) w gminach wiejskich.

b. Możliwość daleko idącej dekoncentracji uprawnień gminy na rzecz sołectwa (gmina jako organ tworzący sołectwo)

c. Gmina może upoważnić sołectwo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu...

SOŁTYS

SOŁTYS — w dawnej Polsce stanowisko dziedzicznewe wsiach polskich lokowanych na prawieniemieckim. Sołtys w imieniu pana 4ciągał świadczeniaod chłopów, sprawował władzę sądową.Gospodarstwa sołtysie, które w XV w. zajmowałyokoło 10% ziemi uprawnej, stawały się wzoremdobrego gospodarowania i stanowiły...