Sokrates tańczący

Czytaj Dalej

SOKRATES TAŃCZĄCY, zbiór wierszy J. Tuwima

Sen złotowłosej dziewczynki) i utworów w rodzaju ballady Piotr Płaksin, poprzez lirykę scenek rodzajowych (Colloquium niedzielne na ulicy, Rewizja) do młodzieńczych manifestów poetyckiego indywidualizmu i optymizmu (Sokrates tańczący, Ranyjulek, Do krytyków).

FILOZOFIE ANTYCZNE - SOKRATES

469-399 r.p.n.e. 

−  był nauczycielem Platona

−  głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny

−  dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą

−  jego dewiza to: „Poznaj samego siebie”

−  podkreślał świadomość własnej niewiedzy: „Wiem, że nic nie wiem”

−  środki poznania to: żywy dialog...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...”

Norwid Odwołuje się do konkretnych postaci: Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona, Mickiewicza.

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...

W ten sposób Norwid przypomina, że otrutemu mędrcowi Sokratesowi później postawiono ze złota statuę, wygnanemu z Florencji Dantemu zrobiono symboliczny drugi grób w rodzinnym mieście, kilkakrotnie przenoszono prochy Krzysztofa Kolumba.

Sokrates

Wyrocznia w Delfach obwieściła, że jest on najmądrzejszym człowiekiem na świecie, choć Sokrates uważał, iż "wie, że nic nie wie". Sokrates pierwszy zastosował rozumowanie indukcyjne, a także ustalił warunki metodologiczne definicji.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Podobny problem ukazuje wiersz Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie. Przywołuje więc Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszkę, Napoleona, na koniec Mickiewicza.

Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

Wyrocznia w Delfach obwieściła, że jest on najmądrzejszym człowiekiem na świecie, choć Sokrates uważał, iż "wie, że nic nie wie". Sokrates pierwszy zastosował rozumowanie indukcyjne, a także ustalił warunki metodologiczne definicji.

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”

Sokrates, skazany przez Ateny na śmierć, Dante, wygnany z Florencji, Kolumb, który zmarł w niełasce, Napoleon i Kościuszko.

UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA

Że mógł jednakże mienić się sokratykiem, miało pod­stawę w tym, iż jak Sokrates łączył dobro i przyjemność; ale czynił to w odwrotnym kierunku: Sokrates głosił, że jedynie dobro (mianowicie moralne) daje przyjemność, podczas gdy Arystyp - że przyjemność jest jedynym dobrem.

Wyjaśnij istotę metody Sokratesa

Metoda elenktyczna, czyli metoda zbijania, którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu”, polegała na doprowadzeniu do absurdu: fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie (to nazywano ironią Sokratesa) i pytaniami zmuszał do wyciągania z tezy konsekwencji dopóty, aż doprowadziły do twierdzenia sprzecznego z twierdzeniami powszechnie uznanymi bądź z ...

SOKRATES

Sokrates jest postacią centralną niemal wszystkich Dialogów Platona; najwięcej wiadomości biograficznych o nim znaleźć można w Apologii (Obronie Sokratesa), Fedonie, Krytonie, Uczcie, Protagorasie, a także u Ksenofonta we Wspomnieniach o Sokratesie, Apologii i Uczcie.

Filozofia grecka do Sokratesa

Sokrates Sokrates (470-399), wielki ateński filozof z końca V wieku przed naszą erą, korzystał z wielu osiągnięć myślicieli tworzących wcześniej.

SOKRATES (469 p.n.e. - 399 p.n.e.)

Wtedy Sokratesodrzucił płaszcz, którym był przykryty: - Kritonie - powiedział, a były to jego ostatnie słowa - nie zapomnij, że jestemdłużny Eskulapowi koguta. Sokrates nic nie odpowiedział, a chwilę później poruszył się.

Etyka- Sokrates, Arystoteles, św. Augustyn

Sokrates chodzil po miejscach i zadawal pytania i definiowal pojecia. Sokrates: przyczyna dobra to miec poczucie godnosci, a zla to brak poczucia tejze godnosci.

Czy styl życia i ideały Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie ?

Tak jak Sokrates narażał się poprzez ośmieszanie wielu osobistością, tak również media mogą kogoś drażnić, chociaż na pewno takie postępowanie jak w przypadku Sokratesa nie kończyło się tragicznie.

Sokrates

Można powiedzieć , że kiedy „posłuszny prawom” Sokrates wystąpił z powyższymi tak bardzo drażniącymi wnioskami , rozgniewani sędziowie pozbyli się amnestyjnych skrupułów , przyznali rację Anytosowi i w drugim głosowaniu skazali już znaczną większością głosów na śmierć Sokratesa jako przewrotnego i szkodliwego dla państwa sofistę.

Heraklit, Sokrates, Platon, Epikureizm, Stoicyzm - opis

– sofiści Sokrates Zainteresowania Sokratesa skupiały się na sprawach ludzkich. Sokrates pierwszy zastosował rozumowanie indukcyjne, a także ustalił warunki metodologiczne definicji.

Sokrates (469 – 399 p.n.e. )

Sokrates gardził dobrami materialnymi i w porównaniu z najwybitniejszymi sofistami wiódł ubogie życie Sokrates nie przywiązywał żadnej wagi do zewnętrznego wyglądu i strojów, tak że wielu współczesnych mu Ateńczyków uważało go za dziwaka Zaraz przed śmiercią wypowiedział słynne zdanie "Wiem, że nic nie wiem.

Sokrates

Sokrates Krytykował sofistyczny sposób myślenia.

Kim był Sokrates: idiotą, świętym, zbrodniarzem, a może jeszcze kimś innym?

Metoda elenktyczna , czyli metoda zbijania , którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu” , polegała na doprowadzeniu do absurdu : fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie ( to nazywano ironią Sokratesa ) i pytaniami zmuszał do wyciągania z tezy konsekwencji dopóty , aż doprowadziły do twierdzenia sprzecznego z twierdzeniami powszechnie uznanymi bądź z samą tezą pierwotną .