Sojusze europejskie u progu XX wieku- trójprzymierze i trójporozumienie

Z kolei dla Austro-Wegier sojusz z Rumunią mógł okazac się ważny w czasie wojny z Rosją, dla Niemiec natomiast był istotny, gdyż utrudniał sytuacje Rosji i zwiekszał wpływy bloku państw centralnych na Bałkanach.

NATO - Początki Sojuszu

Sojusz Północnoatlantycki został więc utworzony na podstawie Traktatu zawartego między państwami członkowskimi, a każde z nich przystąpiło doń dobrowolnie po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej.

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

Jednak z upływem lat Sojusz stanął przed zupełnie nową rolą w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Jedenastostronicowa nowa koncepcja Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdza, że obrona terytorialna i solidarność sojuszników na wypadek agresji są podstawowymi zadaniami NATO.

Sojusz z Normanami

W Niemczech uznano sojusz z Normanami za naruszenie suwerennych praw cesarskich, gdyż ich ziemiewcześniej były lennem cesarza. Potępiono wówczas nietylko sojusz, ale i uchwały synodu z 1059 roku o wyborze papieża, a po śmierci Mikołaja II (20.

Początek budowania sojuszu terapeutycznego

Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...