Socjalizm

Socjalizm

Czytaj Dalej

Socjalizm

Możemy wyróżnić następujące nurty: socjalizm utopijny socjalizm naukowy socjalizm chrześcijański socjalizm zielony socjalizm dhammiczny socjalizm rynkowy socjalizm etyczny socjalizm rewolucyjny socjalizm demokratyczny socjalizm narodowy socjalliberalizm socjaldemokracja Gospodarka socjalistyczna Gospodarka w idei socjalizmu charakteryzowała się interwencjonizmem państwowym.

Socjalizm

Odrzucając organizację i dyscyplinę, anarchizm nigdy nie stał się tak wpływowy jak socjalizm. Prawdopodobnym okazało się to, że socjalizm może zostać ustanowiony drogą pokojowych metod parlamentarnych.

Upadek socjalizmu w Polsce.

Od tej pory choroba tocząca socjalizm powoli przekształcała się w raka. Koniec epoki Polski Ludowej ukazuje jak w rzeczywistości nieporadnym i słabym ustrojem jest socjalizm.

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

To w jego pracach pojawia się określenie "socjalizm" jako nazwa nowego i lepszego ustroju społecznego. Nurt zrzeszeniowy i socjalizm drobnomieszczański reprezentował także wybitny francuski działacz społeczny i polityczny - Jean Joseph Louis Blanc.

Czy socjalizm dziś jest możliwy?

Czy socjalizm dziś jest możliwy? Socjalizm (łac. SOCJALIZM KSIĄŻKOWY: Masz dwie krowy. NARODOWY SOCJALIZM (FASZYZM): Masz dwie krowy.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Socjalizm państwowy – cechy swoiste

Są ofiarami swoich dziedzicznych koncepcji, zwracają się ku socjalizmowi, który przyrzeka im myśleć i działać za nich; popadając jednak pod jego władzę podporządkują się jedynie nowym panom i jeszcze bardziej opóźnią nabycie zalet, jakich im brakuje, Socjalizm państwowy oznacza centralizację w rękach rządu wszystkich elementów życia ludu.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Typy i funkcje „apostołów socjalizmu”

Jest cechą współczesnej cywilizacji, że stworzyła, podtrzymuje i ochrania z najbardziej nieprzewidującą troską coraz większe nagromadzenie społecznych odpadów, pod których ciężarem może sama zatonąć   Nowa religia, którą jest socjalizm, wchodzi w tę fazę, w której propaganda jest dziełem głosicieli.

Powstanie socjalizmu naukowego

Marks i Engels starali się pozyskać uzyskać organizację dla idei socjalizmu naukowego. W krótkim czasie Manifest stał się jednym z najważniejszych dokumentów naukowego socjalizmu.

Socjalizm i komunizm

Mówił o tym Pius XI w encykliceQuadragesimo anno, stwierdzając, że socjalizm zmienił się w swym umiarkowanym kierunku, głosił niektóreidee zgodne z nauką katolicką (socjalizm humanistyczny Leona Bluma, z teorią rewolucji moralnej),ale nadal nie uznawał wyższych celów człowieka ani praw Bożych, nie mogło więc być mowy opogodzeniu go z katolicyzmem.

Socjalizm utopijny, utopie społeczne

Praktyczna realizacja tych idei miała nastąpić na drodze stopniowej przebudowy społeczeństwa, przez przekonanie go, zwłaszcza właścicieli majątków, do doskonałości socjalizmu utopijnego. Szczytowy rozwój socjalizmu utopijnego osiągnął w XIX w.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Na czym polega sukces socjalizmu jako religii

Socjalizm nie musi walczyć z innymi wierzeniami, bo te są w zaniku Koncepcje socjalistyczne są skrajnie proste, co czyni je dostępnymi dla wszystkich umysłów Koncepcje te nawiązują też do innych wierzeń i dlatego mogą je bez trudu zastąpić.

Budowa socjalizmu w ZSRR - Gospodarka planowa i jej rezultaty w latach 1926 - 41

"Stalin był zwolennikiem szybkiej industrializacji państwa i w tej materii podzielał pogląd Lenina, który twierdził, że "socjalizm to władza rad plus elektryfikacja".

Systemy polityki gospodarczej - Marksistowski socjalizm i komunizm

Uważali naukę o ekonomi politycznej za społecznie uwarunkowaną czyli ekonomia polityczna socjalizmu spełniała funkcję ideologiczną.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

Instynkty niszczycielskie mogą dać socjalizmowi chwilowe zwycięstwo, ale instynkty konserwatywne nie pozwolą mu przetrwać.

Budowa socjalizmu w ZSRR

Przeciwko socjalizmowi wystąpili rosyjscy obszarnicy i burżuazja, reakcyjny były korpus oficerski, kułacy itp.

Budowa socjalizmu w ZSRR - KONSTYTUCJA ROKU 1936

Była środkiem propagandowym, do zademonstrowania wyższości socjalizmu nad kapitalizmem.

Jakie instytucje działały poza kontrolą władzy komunistycznej w ostatnich latach realnego socjalizmu?

  W ostatnich latach systemu realnego socjalizmu pojęcie społeczeństwo obywatelskie zrobiło światową karierę, wówczas zastosowano je do opisu wyłaniających się poza kontrolą władzy komunistycznej niezależnych instytucji takich jak stowarzyszenia obrony praw obywatelskich czy interesów pracowniczych.

„Widmo komunizmu” w latach 1846 - 1849. Początki socjalizmu naukowego

Był to pierwszy program socjalizmu naukowego, w chwili ogłoszenia nie wywarł on jednak większego znaczenia.