Snobizm

Czytaj Dalej

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

Snobizmowi w dziedzinie estetyki i ideologii przeciwstawia jako drogę rzeczywistego nowatorstwa poszerzanie i wzbogacanie kultury zasobami rdzennie narodowej pol.

Co oznaczają pojęcia efekt Veblena, efekt snobizmu, efekt owczego pędu?

Efekt snobizmu polega na tym, że niektóre gospodarstwa domowe mniej cenią te dobra, które konsumują inni, a zatem nabywają ich mniej lub w ogóle ich nie kupują.