SMUGA

Pasmo, pas, wstęga czegoś, co unosi się, snuje w powietrzu; długa i wąska powierzchnia leśna; pas ziemi pod lasem przeznaczony do zalesienia.