Problem „pana” i „sługi”

Problem „pana i sługi” występuje w wielu dziedzinach ekonomii. W każdym takim przypadku jedna osoba – „pan” – przekazuje prawo podejmowania decyzji komuś innemu, czyli „słudze”, aby ten działał w imieniu „pana”.

Istota problemu polega na tym, że interes „sługi” może nie być zbieżny z...

SŁUGA

Co wyraziwszy, sługa uniżony przysł., grzecznościowa forma zakończenia listu, stosowana dawn. w korespondencji między szlachcicami. Niemiłosierny sługa-dłużnik zob. Dłużnik niemiłosierny.

Serce nie sługa... zob. Serce. Sługa boży (pański, duchowny) ksiądz, zakonnik. Sługa dwóch panów, wł. II...

Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu

Wielu uczonych określa mianem sług państwa zasadniczą rolę urzędników instytucji publicznych w życiu społecznym. Równie często uważa się ich za sługi ludu lub narodu. Natomiast dla Hegla urzędnicy są sługami obiektywnego rozumu, idei absolutnej, obecnego w społeczeństwach ludzkich ducha...

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia

PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia, powiastka satyr. K. Gaszyńskiego, powst. i wyd. bezim. 1846 w Paryżu. W krzywym zwierciadle dziejów bogatego szlachcica z Litwy, „jednego z naczelników powstania" w swoich stronach, który po klęsce zjechał do Paryża kałamaszką...

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

Laickie zgromadzeniebezhabitowe.

Założeni 1883 w Zakroczymiu (na Mazowszu) w celu opiekii kształcenia młodzieży męskiej. Jest pierwszym męskim zgrom,bezhabitowym zał. przez H. Koźmińskiego, który przełożonymgen. mianował Franciszka Dublasiewicza; 1893 podzieliło sięna 2 odłamy: b.s.M.N. pod...

GUANELLIANI, servi a charitate, słudzy miłości

Kleryckiezgromadzenie zak. na prawach pap., zał. 1908 w Como przez —» Ludwika Guanellę w celu świadczenia miłościchrzęść, a zwł. opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżąoraz opuszczonymi starcami. Zgromadzenie wywodzisię z zainicjowanej 1896 przez Carlo Coppiniego zak. wspólnotylaickiej...

Władimir Wysocki - sługa nieskazitelnego słowa

Он был чистого слога слуга… Братские могилы На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают- К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной ...