Słownictwo

Czytaj Dalej

SŁOWNICTWO

SŁOWNICTWO

TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

Jeśli...

Jak rozwija się zasób i treść słownictwa dzieci?

Wzbogacanie się zasobu słownictwa dzieci (rozwój leksykalny) następuje wraz v. doskonaleniem się umiejętności operowania zdaniami. Liczba słów rozumianych przez dziecko, jak i przez dorosłego, zawsze przewyższa liczbę słów używanych w wypowiedziach. Przeciętny zasób słownika dzieci w danym wieku...

Pojęcia i słownictwo odnoszące się do architektury.Okresy w rozwoju architektury.

Pojęcia i słownictwo odnoszące się do architektury. Pojęcie budowla, budownictwo, architektura czy styl, są wszystkim dobrze znane i często używane w mowie potocznej. Budowlą nazywa się każde dzieło rak ludzkich trwale połączone z gruntem. Może to być budynek lub zespół budynków, również most, tunel, wiadukt a także droga, słup, ogrodzenie. Budownictwo jest to dziedzina działalności człowieka, który opanował techniczne umiejętności wznoszenia budowli lub ich ...

BIBLIJNE SŁOWNICTWO i FRAZEOLOGIA

Wyrazy i związki frazeologiczne (frazemy) przejęte z Biblii; występująone w języku pol. nie tylko w zastosowaniu do życia rei., lecztakże w sytuacjach nie związanych z nim, co świadczy o sileoddziaływania Biblii na stosunki międzyludzkie i o częstych kontaktach z jej tekstem.

Zapożyczone wyrazy to...

Hotel słownictwo

Hostales – tanie hotele Hoteles - hotele Pensiones – pensjonaty Albergues de Juveniles – schroniska młodzieżowe Paradores – zamki, klasztory, pałace lub domy pielgrzyma służące dziś za hotele el alojamiento – zakwaterowanie pensión con desayuno – nocleg ze śniadaniem reservar una habitación – zarezerwować pokój registrarse – zameldować się marcharse – opuścić hotel una habitación individual – pokój jednoosobowy una habitación doble – pokój ...

Słownictwo medyczne - j. niemiecki

die Leistungsfähigkeit - wydolność die gesunde Lebensweise - zdrowy tryb życia die Seuche - epidemia der Faktor - czynnik die Durchblutung - przekrwienie der Gesundheitszustand - stan zdrowia die Abhärtung - zahartowanie vorbeugen - zapobiegać die Großhirnrinde - kora mózgowa entspannen - rozluźniać ansteckend - zakaźny die Schlaflosigkeit - bezsenność der Säugling - niemowlę das Schlafbedürfnis - potrzeba snu die Hemmung - zahamowanie die Sekretion der Drüsen ...

Słownictwo medyczne - j. niemiecki

das Krüppeltum - kalectwo die Lähmung - porażenie das Zubeißen - przygryzienie der Bohrschmerzen - ból przy borowaniu im Zusammenspiel - we współdziałaniu die Faust - pięść die Scheidewand - przegroda der Mittelfellraum - jama śródpiersiowa die Muskelschicht - warstwa mięśniowa der Herzbeutel - osierdzie die Segelklappe - zastawka żagielkowa die Strömungsrichtung - kierunek prądu das Atrium - przedsionek das Endokardium - wsierdzie die Taschenklappe - zastawka ...

Słownictwo "Tangram Z" (1)

entscheiden decydować der Fels skała verwenden stosować die Sucht nałóg das Entstehung początek/powstanie der Vegetarier jarosz/ wegetarian Gesteinsarten die Nonne mniszka/ zakonnica die Todesstrafe kara śmierci der Aussteiger osoba rezygnująca der Vormarsch ofensywa der Monch mnich/ zakonnik die Heilung leczenie der Umweltschutzer vielfltig różnoraki einsetzen stosować das Freilassung zwolnienie dienen służyć gewaltlos pozbawione przemocy der Weise sposób der ...